Natte periode heeft invloed op zaaigranen

Ondertussen is het zaaigraanseizoen weer al heel eind gevorderd wat het schonen, ontsmetten, opzakken en uitleveren betreft. Door de huidige weersomstandigheden is nog niet alles gezaaid. Veelal moet gewacht worden op beter weer en in veel gevallen moeten eerst aardappelen of andere gewassen oogst worden, zodat het land vrijkomt voor inzaai.

Project Elekza

Reform blijkt nog steeds veruit het grootste ras in de baktarwe. Hiervan hebben we ook Elekza beschikbaar. Elekza is elektronisch behandeld zaaizaad, dat aan alle kanten behandeld is met een elektronenstraal. Door deze behandeling wordt er geen resistentie opgebouwd door pathogenen. In het project ‘Elekza’ test CZAV het verschil tussen chemisch en elektronisch ontsmetten. Telers kunnen zelf ook beschikken over het Elekza zaaizaad.

Rassenkeuze

Het nieuwe ras Durand heeft goede resultaten laten zien in de proeven van CZAV en ook op raseigenschappen scoort het ras bovengemiddeld. Daarnaast is het ras Kelvin dat al meerdere seizoen meedraait nog beschikbaar. Residence zal komende tijd mogelijk nog wat meer gevraagd gaan worden voor de latere inzaai.

Stijgende lijn wintergerst

Wintergerst is nog niet volledig gezaaid, maar we merken dat het steeds populairder wordt om te telen. Wintergerst is interessant voor telers die veel graan in het bouwplan hebben. Door wintergerst te zaaien wordt oogstspreiding gecreëerd. Bovendien doorstaat het de droogte beter en is het minder vatbaar voor tarwehalmdoder. Het ideale zaaitijdstip voor hybride rassen ligt tussen half september en eind oktober. Als hybride ras hebben we Baracooda beschikbaar.

Vanggewas na maïs

Maïs is voor een groot deel van het land. Daar waar het van toepassing is, dient na de oogst een vanggewas te worden geteeld. In een deel van de gevallen is gras ondergezaaid met wisselende resultaten. In andere gevallen zal de keuze op rogge, gerst of Italiaans raaigras vallen. Na de oogst van mais dient inzaai zo snel mogelijk plaats te vinden.

Een rassenkeuze maken is niet makkelijk, daarom kunnen onze adviseurs helpen bij deze keuze. Ze kunnen een toelichting geven over de verschillende aandachtspunten en proefresultaten. Graag een toelichting? Neem contact op met een van onze CZAV-adviseurs.

Theme picker