Grote respons op vragenlijst BO Akkerbouw

Eind januari werden telers in een eerder bericht opgeroepen om hun wensen in te dienen voor het nieuwe onderzoek van Brancheorganisatie Akkerbouw. De brancheorganisatie kondigde aan haar onderzoeksprogramma te verlengen met een periode van tien jaar. Telers konden via een vragenlijst hun ideeën en wensen doorgeven.

Blij met respons

De vragenlijst werd door maar liefst 600 telers ingevuld. Hieruit werden circa 350 diverse wensen voor kennis en innovatie gehaald. Directeur André Hoogendijk: “We zijn blij met de grote respons van akkerbouwers op de vraag voor hun onderzoekswensen. Bij de vorige oproep is het ons gelukt om voor elke ingelegde euro voor vier euro aan onderzoek te laten uitvoeren. We gaan ons er weer voor inzetten om dit te bereiken door goede samenwerking in de sector en met slimme financiering. De inhoud is echter het belangrijkste. Daarom betrekken we akkerbouwers met ons Digipanel bij het beoordelen van de projectideeën. Het gaat er immers om dat de resultaten van de onderzoeken landen in de praktijk en dat akkerbouwers er echt iets aan hebben.”

Planning

Januari-februari               Indiening en ordening van wensen van akkerbouwers
Maart                                 Besluitvorming binnen BO over uitvraag aan kennisinstellingen
April-mei                            Uitvraag aan kennisinstellingen voor projectideeën
Mei                                     Prioritering van projectideeën door digipanel van akkerbouwers
Juni                                     Besluitvorming binnen BO over ingediende projectideeën
Juli-september                  Uitwerken van projectideeën tot voorstellen door kennisinstellingen
Oktober                             Beoordeling van ingediende voorstellen
November                         Besluitvorming binnen BO over ingediende voorstellen
Januari 2022                     Start van nieuwe projecten

Collectieve oplossingen

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens waar CZAV lid van is. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van BO Akkerbouw? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.