BO akkerbouw roept telers op wensen door te geven

In een eerder nieuwsbericht werd aangekondigd dat Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) haar onderzoeksprogramma heeft verlengd voor een periode van tien jaar. Die aanvraag werd in oktober ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor het nieuwe onderzoek roept BO Akkerbouw telers op hun wensen in te dienen. Met de antwoorden wordt het onderzoek verder vormgegeven. Telers kunnen via deze vragenlijst hun wensen invullen.

Wensen en ideeën

Net als twee jaar geleden kunnen telers ideeën en wensen doorgeven. Volgens directeur André Hoogendijk is het belangrijk dat akkerbouwers zelf richting kunnen geven. De vorige oproep in 2019 resulteerde uiteindelijk in 32 nieuwe projecten. Ook nu rekent BO Akkerbouw erop dat er weer veel innovatieve resultaten uit de oproep komen. Telers kunnen tot en met zondag 7 februari hun wensen kenbaar maken via de vragenlijst. De resultaten worden verder opgelijst en geordend door BO Akkerbouw. Vervolgens wordt ook aan kennisinstellingen gevraagd ideeën in te dienen. Een digipanel van telers zal de ideeën prioriteren. In de vragenlijst kunnen telers aangeven of ze aan het digipanel willen deelnemen.

Planning

De wenselijke doorlooptijd (van wens naar onderzoeksproject) is een jaar. BO Akkerbouw gaat in deze tijd de voorstellen uitwerken en beoordelen, en op zoek naar cofinanciering bijvoorbeeld via Topsectoren.

Januari-februari               Indiening en ordening van wensen van akkerbouwers
Maart                                 Besluitvorming binnen BO over uitvraag aan kennisinstellingen
April-mei                            Uitvraag aan kennisinstellingen voor projectideeën
Mei                                     Prioritering van projectideeën door digipanel van akkerbouwers
Juni                                     Besluitvorming binnen BO over ingediende projectideeën
Juli-september                  Uitwerken van projectideeën tot voorstellen door kennisinstellingen
Oktober                             Beoordeling van ingediende voorstellen
November                         Besluitvorming binnen BO over ingediende voorstellen
Januari 2022                     Start van nieuwe projecten

Collectieve oplossingen

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens waar CZAV lid van is. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van BO Akkerbouw? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.