CZAV betaalt 10,8 miljoen euro na op graanoogst 2020

CZAV presenteert een netto-eindprijs voor maal- en zomertarwe 2020 van € 191,00 per 1.000 kg exclusief btw. Voor baktarwe rekent CZAV € 193,00 af. Het zomergerstras Planet is afgezet als brouwgerst, waarvoor een nettoprijs van € 190,00 wordt betaald. Voergerst komt uit op € 175,00. In tegenstelling tot een aantal andere pools brengt CZAV geen poolkosten in rekening.

De marktomstandigheden van het afgelopen seizoen waren erg uitdagend. In markten met een hoge volatiliteit bewijst de granenpool van CZAV weer haar nut. CZAV is in staat geweest om de tarwe hoofdzakelijk in de voedingsindustrie af te zetten, met dank aan de telers die zich richten op kwaliteitstarwe. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden op de biermarkt is het toch gelukt om € 15,00 brouwpremie te realiseren.

 Door het natte najaar en winter van 2019/2020 was het areaal wintertarwe lager dan we de afgelopen jaren gewend waren. De opbrengsten lagen net iets onder het langjarige gemiddelde. Het areaal zomertarwe was een stuk groter. Door het extreem droge voorjaar waren de opbrengsten van de zomergranen teleurstellend.

Grote bewegingen op de graanmarkt

De graanprijzen hebben het afgelopen jaar hevige bewegingen laten zien. Rond de afgelopen oogst twijfelden veel telers om de granen direct in de oogst af te rekenen, omdat de coronacrisis voor veel onzekerheid zorgde. COVID-19 heeft echter geen vat op de granenmarkt gekregen. In het begin van 2021 ontvlamde de granenmarkt. Met name gedreven door de grote vraag naar granen vanuit China, een exportheffing in Rusland en slechte oogstvooruitzichten in Brazilië. Vooral de wereldvoorraden van maïs en soja bleken krap. De grote prijsstijgingen in deze gewassen dreven ook de tarweprijzen op. Na de grote stijging volgden weer een aantal stevige neerwaartse prijscorrecties. Op de termijnmarkten voor granen namen de activiteiten van investeerders toe. Onder andere hierdoor was de volatiliteit van prijzen veel groter dan we de afgelopen jaren gewend waren. Periodes van sterke prijsstijging werden afgewisseld door sterk dalende markten. Dit maakte het kiezen van de juiste verkoopmomenten lastig. Het voordeel van het CZAV afzetsysteem komt bij een dergelijk verloop goed naar voren, doordat ook van late en onvoorziene prijsstijgingen wordt geprofiteerd.

Open dag(en) CZAV/Rusthoeve & Virtuele Gewastour

Dit jaar organiseren CZAV en Proefboerderij Rusthoeve een fysiek en digitaal evenement met als thema 'Toekomstgericht telen'. Het fysieke evenement vindt op twee dagen plaats in Colijnsplaat op 7 en 8 juli. Telers kunnen proefvelden in kleine groepen bezoeken. In de voorbereiding wordt uitgegaan van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Het digitale evenement, de Virtuele Gewastour, gaat vanaf 7 juli live!
Meer informatie? Kijk op www.czav.nl/opendag