Cichoreiareaal nog niet volledig gevuld

In Zuidwest-Nederland is er nog ruimte binnen het areaal cichorei. Het is een uitdagende teelt, maar door betere rassen en innovatieve teeltmaatregelen zien we de laatste jaren stijgende hectareopbrengsten. Een goede cichoreiteelt begint met de juiste perceelskeuze. Het is belangrijk om vooraf te bekijken of het perceel geschikt is voor de teelt van cichorei. Vooral een niet te zware grond is van belang voor een geslaagde teelt. Daarnaast spelen andere factoren als aardappelopslag, doorwortelbare bouwvoor en een lage aaltjesdruk mee.

Waarom zou je cichorei in het bouwplan opnemen?

  • De cichoreiteelt levert een goed saldo
  • Met cichorei ben je verzekerd van uitbetalingsprijs en tijdige betaling
  • Weinig ziekten en plagen
  • Perspectiefvolle teelt

Betere rassen

Om 10 ton inuline per hectare te realiseren, wordt er veel onderzoek gedaan om rassen te optimaliseren. De rassenkeuze speelt een belangrijke rol in de cichoreiteelt. Inmiddels is ook het rassenadvies voor 2020 bekendgemaakt. De gangbare rassen zijn niet aangepast ten opzichte van vorig jaar. Wanneer chemische onkruidbeheersing niet mogelijk is, wordt voor een SU-tolerant ras gekozen. Bij een late levering valt de keuze op een combiras.

Cimone

Niet alleen betere rassen zullen de cichoreiteelt verbeteren. Ook de ontwikkeling van de cichoreimonitor, Cimone, is een goede aanvulling. Cimone is ontwikkelt om de inspanningen van telers en de teeltevaluatie inzichtelijker te maken. Het programma houdt de opbrengst in ton inuline per hectare bij. Zo heeft de teler op elk moment inzicht in hun eigen gemiddelde en het regio gemiddelde.

Interesse in cichorei?

CZAV werkt samen met Sensus voor de contractteelt van cichorei. Ieder jaar sluiten akkerbouwers weer contracten af voor de teelt en levering van cichoreiwortels. Tot op heden is het areaal nog niet volledig gevuld, dus akkerbouwers kunnen zich nog steeds melden bij interesse. Bij de contractering wordt direct de rassenkeuze voor komend seizoen vastgelegd. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de mogelijkheden. Meer informatie over de contractering? Neem contact op met uw CZAV-adviseur.

 

Theme picker