BO Akkerbouw verlengt onderzoeksprogramma

Brancheorganisatie Akkerbouw diende afgelopen oktober een aanvraag in voor verlenging van haar onderzoeksprogramma. De aanvraag werd gedaan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een periode tot en met 2030. Hiermee onderschrijft BO Akkerbouw het gezamenlijke belang van kennis in onder andere bodembeheer, gewasbescherming en precisielandbouw.

Consultatie en oproep

Ondertussen kunnen alle geïnteresseerden reageren op de ingediende aanvraag middels een internetconsultatie. Deze maand zal BO Akkerbouw nog een oproep uitzetten onder telers om onderzoekswensen  door te geven net als bij de vorige oproep in 2018. Volgens directeur André Hoogendijk is het belangrijk dat akkerbouwers zelf richting kunnen geven aan het nieuwe onderzoek.

Verschillen nieuwe programma

Het vorige programma had een looptijd van vijf jaar (2016-2020), daarentegen heeft het nieuwe programma een langere looptijd van 10 jaar (2021-2030). Dit sluit aan bij de looptijd van onder andere het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw. Waar bij het vorige programma uit werd gegaan van separate erkenningen voor BO Granen, BO Suiker en BO Aardappelen kan nu alles door nieuwe Europese wetgeving worden samengevoegd. Daarom is de nieuwe aanvraag gebaseerd op een erkenning van BO Akkerbouw voor aardappelen, suikerbieten en granen. In vergelijking met de vorige periode 2016-2020, is nu een inflatiecorrectie toegepast op het jaarlijkse bedrag. Op verzoek van de sector is ervoor gekozen deze correctie hoofdzakelijk toe te rekenen aan pootaardappelen, omdat dit gewas een gemiddeld hogere opbrengst heeft dan consumptieaardappelen.

Collectieve oplossingen

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens waar CZAV lid van is. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van BO Akkerbouw? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.