Aanleveren Poortwachter-overeenkomst

De afgelopen jaren heeft CZAV granen onder het Poortwachter-protocol ontvangen als ‘niet-gecertificeerd’. Hierop voerde CZAV extra analyses uit om aan de eisen voor voedsel- en voederveiligheid te voldoen. Het afgelopen jaar heeft de certificeerder CZAV erop gewezen dat het de Poortwachter-regeling anders moet uitvoeren. Met iedere teler die geen VVAK-GZP certificaat (of gelijkwaardig) heeft, moet een zogenaamde Poortwachter-overeenkomst gesloten worden. 

Indien u niet (tijdig) VVAK of gelijkwaardig gecertificeerd bent voor granen, moeten wij volgens de strenge GMP+ eisen uw graan beoordelen en innemen onder de Poortwachter-regeling. Daarvoor is het een strikte eis dat wij vooraf met u een 'Overeenkomst inkoop / inname GZP producten 2022' aangaan. Wij dringen er daarom bij de niet-gecertificeerde telers en telers waarbij de controle binnenkort nog moet plaatsvinden met klem op aan om deze overeenkomst van onze website te downloaden en deze ondertekend aan ons op te sturen. Want: zonder deze ondertekende overeenkomst kunt u uw oogstproduct helaas niet meer leveren bij CZAV.

Download de overeenkomst hier.

Twijfelt u of uw VVAK certificaat wel tijdig binnen is, dan raden wij u aan om alvast de 'Overeenkomst inkoop / inname GZP producten 2022' ondertekend retour te sturen. Zodat wij u in ieder geval tijdig van aanvoerkaarten 'Levering onder Poortwachter' kunnen voorzien en het graan ontvangen/ingenomen kan worden.

Mocht het zo zijn dat u het VVAK-certificaat alsnog tijdig ontvangt (vóór aanvang van de oogst), dan kunnen we de certificering direct omzetten naar 'gecertificeerd' graan en ontvangt u alsnog 'gecertificeerde aanvoerkaarten' ter vervanging van de eerdere 'Poortwachter-kaarten'. We zullen dan het graan alsnog als gecertificeerd van u innemen.

Meer informatie over certificering? Bekijk deze pagina

Alvast bedankt voor uw medewerking!