Uienzaad

De Nederlandse uienteelt is kwalitatief internationaal bepalend en ook de opbrengst per hectare is in Nederland zeer hoog. Door een goede samenwerking binnen de sector heeft deze zich tot een hoog niveau ontwikkeld om ook in de toekomst een zeer belangrijke rol te blijven spelen. De sterke positie heeft de Nederlandse uienteelt mede te danken aan een gunstig klimaat, vruchtbare grond en een goede kwaliteit uienzaad. Deze factoren bepalen de pittige smaak, de compacte structuur en de uniformiteit van de Nederlandse ui.

Rassenkeuze

Een topopbrengst van hoge kwaliteit begint met een slimme raskeuze. Maar voor welk ras moet je gaan? Dat hangt onder andere af van de grondsoort en de bodemstructuur. Ook je bouwplan kan een bepalende factor zijn. Wil je de arbeid op het land slim verdelen, dan kan je of een vroeg afrijpend ras kiezen of juist een ras dat later is. En natuurlijk ook niet onbelangrijk, de afzetmogelijkheden. Past een ras wat betreft kwaliteit en opbrengst goed bij de mogelijkheden van de markt? Voor de afzet is het ook handig om te kijken naar de bewaarperiode. Moet je bijvoorbeeld lang bewaren om de kansen in de markt het beste te benutten, kies dan voor een ras dat geschikt is voor langere bewaring. 

Zaaidichtheid

De optimale zaaidichtheid van gele uien ligt rond 80 planten per m². Bij rode uien is dat ongeveer 70 planten per m², ongeacht het aantal rijen. Houd daarbij wel rekening met een veldopkomst van 90% en een kiemkracht van 95%. Maak een inschatting van de veldopkomst. De opkomst hangt onder andere af van de kwaliteit van het zaaibed, de temperatuur, het vochtgehalte in de bodem en de weersomstandigheden tijdens en na het zaaien. Het oogsttijdstip is leidend voor het uienras en voor de zaaidichtheid. In principe geldt dat hoe dikker je zaait, hoe vroeger de planten afrijpen. Een indicatie: voor elke vijf planten die je meer zaait per m² kun je één dag eerder oogsten. Met deze factoren in het achterhoofd heeft CZAV een zaaiadvies opgesteld.

Zaaidiepte

De zaaidiepte voor uienzaad is afhankelijk van de grondsoort en de weersomstandigheden tijdens het zaaien en varieert van 1,5 tot 3 cm. Een egale zaaidiepte is heel erg belangrijk voor een gelijkmatige opkomst. Is er sprake van een mooi zaaibed op een compacte ondergrond dan kun je rekenen met een zaaidiepte van 1,5 tot 2 cm. Wordt er heel vroeg gezaaid op lichte grond die gevoelig is voor verslemping, zaai dan zo ondiep mogelijk en druk de grond zo min mogelijk aan. Zaai je juist laat op zwaardere grond, zaai dan zo diep mogelijk, zo voorkom je uitdroging van de bovenlaag.

Priming

Wist je dat je kunt kiezen voor geprimed uienzaad? Geprimed uienzaad is voorgekiemd. De priming activeert het kiemproces in het zaad, zodat na zaaien dit sneller en uniformer opkomt. Het zaad is op gang gebracht en op precies het juiste moment is het ontkiemingsproces stopgezet. Zodra het zaadje daarna wordt gezaaid in vochtige grond, zal het kiemproces direct hervatten. Bijkomend voordeel is dat de zaaizaadhoeveelheid bij geprimed zaad iets kan worden verlaagd. Bij vroeg zaaien is er een eerdere veldopkomst, zeker bij een lagere bodemtemperatuur.

Quickstart in uien

CZAV adviseert speciaal voor de uienteelt toegespitste bemestingsconcepten. Je vindt ze terug in het Rassenadvies Zaaiuien. De concepten combineren innovatieve kunstmestsoorten en organische mest op zowel klei- als zandgrond. Quickstart is zo’n speciale en moderne meststof voor de kiemvoeding van fijnzadige gewassen zoals uien. Een jong uienplantje heeft bij de start relatief weinig eigen voeding bij zich. Daarom is het belangrijk dat de bodem rondom het uienzaadje voldoende, direct opneembare voeding bevat, zoals fosfaat voor de wortelgroei. Met Quickstart meststoffen kun je veilig bemesten specifiek rondom het zaad.

Meer weten?

Insecten beheersen

Een van de nieuwste technieken voor insectenbeheersing is de Steriele Insectentechniek (SIT) van de Groene Vlieg. Het is een methode die goed past in een geïntegreerde teelt. SIT werkt op basis van het uitzetten van gesteriliseerde uienvliegen die worden vrijgelaten in het veld. De eitjes worden hierdoor onvruchtbaar en komen niet uit. Deze vorm van beheersing wordt wekelijks uitgevoerd in de piekmaanden mei en juni. Heb je interesse om met SIT aan de slag te gaan? Vraag er dan naar bij jouw CZAV-adviseur!

Bestellen?

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen