Lege verpakkingen en KGA

Bij gewasbeschermingsmiddelen worden twee STORL-symbolen op de etiketten gebruikt om aan te geven hoe lege verpakkingen en KGA worden ingezameld:


Deze lege, goed gespoelde verpakkingen mogen worden afgevoerd als bedrijfsafval. Dit mag dus onder andere via een bedrijfsafvalcontainer, die diverse afvalverwerkers aanbieden en ophalen. Dit is vaak goedkoper dan dit specifiek in te zamelen; het restproduct heeft weinig tot geen waarde  meer.


Klein Gevaarlijk Afval zijn niet spoelbare verpakkingen van karton, of goed gespoelde verpakkingen van “doodshoofd” middelen. Je kunt deze apart verzamelen en inleveren bij een KGA- depot bij jou in de buurt.