Bladmeststoffen

De Foliplus bladmeststoffen zijn geselecteerd op maximale bladopname, gewasveiligheid, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid van de formuleringen en rendement van de toepassing. Bladmeststoffen zijn optimaal geschikt om in kleine hoeveelheden specifieke voedingsstoffen toe te dienen. Met name sporenelementen kunnen op deze manier snel, effectief en veilig worden aangeboden aan de plant. 

Door een preventieve toepassing worden gebreksverschijnselen en daarmee groeiremming voorkomen. Door middel van bodemanalyses, bladanalyses maar ook de ervaring van de teler kunnen bladmeststoffen tijdig worden ingezet. Door de snelle werking kunnen de meststoffen ook worden ingezet bij een reeds zichtbaar gebrek.

Kenmerken en voordelen

Bladbemesting is het effectiefst in de volgende gevallen:

  • (Te) lage beschikbaarheid in de bodem door onvoldoende voorraad
  • Slecht functioneren van het wortelstelsel door droogte, tekort aan zuurstof of aantasting door ziekten en plagen
  • Verdringing aan de wortel door te hoge concentraties van andere elementen (antagonisme)
  • Door te hoge of lage bodem-pH
  • Door te sterke binding aan kleideeltjes of organische stof

Foliplus Fosfaat

De aangepaste formulering van Foliplus Fosfaat bevat een hogere concentratie en is op basis van fosforzuur voor een betere bladopname. Daarnaast zijn kali, magnesium en zink toegevoegd. 

Foliplus Supremo

Foliplus Supremo is een meststof op basis van stikstof, magnesium, calcium, mangaan, borium en molybdeen. Het product kan worden toegepast in onder andere suikerbieten en koolsoorten, zoals broccoli, spruitkool en bloemkool. 

Foliplus BoCaN

Borium, calcium en stikstof zijn de hoofdbestandsdelen van Foliplus BoCaN. Calcium versterkt de weerbaarheid tegen stress en stikstof stimuleert de wortelvorming. Borium vormt samen met de andere toegevoegde sporenelementen mangaan, koper en zink een complete bemesting voor een ongeremde ontwikkeling. 

Foliplus Borium

Boriumgebrek komt vaak voor op zandgronden met lage gehalten aan organische stof. Met name suikerbieten, maïs en koolsoorten zijn erg gevoelig voor boriumgebrek. Dit gebrek is te herkennen aan zwart wordende jonge blaadjes. Ook zie je op de bladstelen dwarse streepjes en kurkachtige bruine vlekjes. 

Foliplus Zwavel

Door verminderde zwaveldepositie zien we steeds vaker zwavelgebrek in gewassen. Dit is te herkennen aan de lichtgroene kleur van jonge bladeren. Zwavel is noodzakelijk voor de vorming van eiwitten en de aanmaak van chlorofyl.

Bestellen?

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Mijn CZAV App

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen