Jaarverslagen

CZAV maakt elk jaar een jaarverslag waarin de leden en geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over de prestaties van CZAV. In het jaarverslag vind je een toelichting op de jaarcijfers van afgelopen boekjaar en daarnaast de visie van CZAV voor komende jaren. Vragen als 'Wat heeft CZAV afgelopen boekjaar bereikt?' en 'Welke activiteiten worden komende periode uitgevoerd?' worden beantwoord in het jaarverslag.

Jaarverslag 2022/2023

Wie de resultaten van boekjaar 2021/2022 en 2022/2023 vergelijkt, zal concluderen dat in het laatste boekjaar bijna alles anders was. Substantieel lagere prijzen voor meststoffen, maar ook voor granen. En eveneens een lager, wel regulier, financieel resultaat. Met een omzet van ruim € 600 miljoen en een financieel resultaat van ruim € 5 miljoen na belasting toch nog een resultaat boven verwachting.

Download het jaarverslag