Zomer Voorkoop Meststoffen 2018-2019

De meststoffenmarkt wordt door zeer veel factoren sterk beïnvloed. Daarbij is de voorspelbaarheid duidelijk minder dan in het verleden. Het verloop van prijzen is fluctuerend door het jaar en het concrete verloop van de meststoffenmarkt laat zich moeilijk exact voorspellen. Kenmerk is wel dat we in de zomer en het vroege najaar een lagere prijs zien dan in het voorjaar. Gespreide inkoop is de beste optie om in te spelen op deze marktsituatie. De Zomer Voorkoop Meststoffen van CZAV is hiervoor uitermate geschikt.


Interessante voorwaarden voor vloeibare meststoffen

Ook voor aankoop van vloeibare meststoffen heeft CZAV interessante voorwaarden. Kent u ons pakket in dit segment meststoffen al? Onze adviseurs kunnen u adviseren over een eventuele inzet van deze producten in uw teelten. Aanschaf van bijvoorbeeld Urean en NTS in de zomer of het najaar is financieel vaak interessanter voor u dan afname in het voorjaar.


Bestel nu in de Zomer Voorkoop Meststoffen!

Bestellen in de Zomer Voorkoop Meststoffen kan via de bestelmodule in de CZAV app en op Mijn CZAV 
Vraag uw CZAV-adviseur naar de condities en voorwaarden van de Zomer Voorkoop Meststoffen.