Winter Voorkoop Meststoffen van start

Nu al meststoffen aankopen voor het volgende teeltseizoen? Alvast (een deel van) de benodigde meststoffen bestellen voor volgend jaar is handig. Enerzijds zijn de producten direct beschikbaar wanneer je ze nodig hebt en daarnaast spreidt je prijsrisico. Marktprijzen fluctueren continue en de ontwikkeling ervan is vaak onvoorspelbaar. Door gespreid in te kopen kun je optimaal gebruik maken van het prijsvoordeel in de markt. 

Samen met onze CropSolutions partners kunnen we als CZAV onze inkoopkrachten bundelen. Dit maakt dat we standaard een breed assortiment aan mestproducten kunnen aanbieden tegen scherpe prijzen. In onze advisering gaan we altijd uit van het boerenrendement. Dat betekent dat we je niet zomaar meststoffen verkopen, maar dat we samen kijken naar de meest geschikte producten voor jouw specifieke bouwplan en teeltdoelen.

In dat advies houden we niet alleen het rendement in het oog, maar ook de randvoorwaarden van de kringlooplandbouw. Dit doen we niet sinds gisteren, dat doen we al jaren. Bijvoorbeeld door te kijken naar de mogelijkheid om organische mest in te zetten in jouw bemestingsplan. Hiervoor voeren we berekeningen uit met het plannings- en registratieprogramma Check. Nog niet bekend met Check? Neem eens een kijkje op Mijn CZAV, daar is een inkijkmodule beschikbaar.

Uitgebreid assortiment

Door de jaren heen hebben we ons assortiment uitgebreid en aangepast aan de bestaande teelteisen en -wensen. Zo houden speciale meststoffen, die bij de vaak krappe bemestingsnormen passen, rekening met arbeidstijd, milieueisen en verschillende sectoren als akkerbouw, fruit, groente, bollen, grasland en ruwvoer.

Meststoffen als Exacote Premium 29N en Exacote 27N hebben een coating met een bijzonder kenmerk. De stikstof in de gecoate ureum komt geleidelijk vrij en is minder gevoelig voor uitspoeling. Hierdoor ontstaat een ‘slow release’, wat wij als CZAV graag willen adviseren. Het gehele assortiment meststoffen vindt u hier

Profiteer van de vroegleverkorting

Plaats uw bestelling voor 1 januari 2019. Door tijdig te bestellen kunnen wij uw gewenste product op tijd leveren en profiteert u van € 5,00 p/ton extra vroegleverkorting op minerale meststoffen die wij vóór 1 maart bij u kunnen afleveren. Geldt voor termijnbestellingen opgegeven via het voorkoopformulier.

Bestellen?

Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app. Het voordeel van bestellen via deze vorm is dat u zelf een weeknummer van afleveren kunt kiezen. U bepaalt dus zelf wanneer uw bestelling wordt afgeleverd.  

Wilt u graag een bemestingsplan opstellen? Stel dan samen met uw CZAV adviseur een plan op dat past in uw situatie.