Werkt het efficiënt gebruik van zoet water?

Zoet water wordt schaarser en zeker in de maanden dat we het nodig hebben. Het najaar zal naar verwachting steeds natter worden en het voorjaar en de zomermaanden steeds droger. Vooral de uien die niet beregend konden worden, bleven flink achter qua groei en de opbrengst was niet optimaal. Naar verwachting zal verzilting ook een groter uitdaging worden vanwege de stijgende zeepspiegel.

Wat nu?

Nu kunnen we het bijltje erbij neerleggen en de uienteelt in het zuidwesten opgeven, maar dat waren wij in ieder geval niet van plan. Daarom focussen we op de mogelijkheden om dit toch te kunnen blijven doen in de toekomst. Zoet water valt er genoeg over een heel jaar gezien, alleen niet op de momenten die we zouden willen. Het schaarse zoete water zullen we dus allereerst zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken.

Slim irrigeren

Het merendeel van de percelen wordt beregend met een haspel. Daardoor wordt er grote watergiften per keer gegeven, ook op stukken waar geen uienwortels aanwezig zijn om het water op te nemen. Het is maar de vraag of de volledige watergift benut zal worden door de ui. Hoe minder energie een plant moet stoppen in aan water komen, des te meer groei de plant kan bereiken met een bepaalde hoeveelheid water. Continu een kleine hoeveelheid water dicht bij de wortels, zal de ui zo min mogelijk energie kosten.

Verdubbeling opbrengst

Er zitten haken en ogen aan het gebruik van druppelirrigatie, maar er is waarschijnlijk wel een efficiëntieslag te maken wat betreft het gebruik van zoet water. In de uienproef op Proefboerderij Rusthoeve bleek een gift van 80 mm via druppelslangen al een verdubbeling van de opbrengst te geven; een verhoging van 25 ton naar 50 ton uien. In een droog jaar als afgelopen seizoen zou meer water tot een nog grotere opbrengst hebben geleid, maar 80 mm zoet water is al een behoorlijke hoeveelheid als het gaat om beschikbaar zoet water.

Brak water

De vraag blijft wat we moeten doen wanneer er geen zoet water beschikbaar is, maar wel brak water. Bovenlangs beregenen zal snel zoutschade geven aan het gewas, maar hoeveel kan het gewas hebben als we het via druppelslangen geven? Irrigeren met een EC van 8 gaf leverde een verhoging in opbrengst van 25 ton naar 37 ton uien op. Uit overige sectoren is bekend dat zolang er maar continu water wordt gegeven, natrium zich naar het uiteinde van de waterkegel zal verplaatsen en zodoende minder effect heeft op de plant. Het effect op de structuur is echter minder positief met ploegen, bleek na het rooien van dit object.

Gips en bekalking

Met gips kan er calcium worden gegeven om het natriumgehalte in het klei-humuscomplex te laten verdwijnen. Het is de vraag of een gift van gips na de oogst voldoende is om de structuur snel genoeg te verbeteren voor het volgende teeltseizoen. De optimale oplossing is nog niet gevonden, maar we blijven zoeken. Daarom zullen we de irrigatieproef met zoet water en brak water ook volgend jaar voortzetten. Heb jij vragen betreft irrigatie, waterhuishouding op jouw bedrijf, gips en bekalking? Vraag ernaar bij jouw adviseur.