Wageningen Food Safety Research is op zoek naar (mycotoxinen) veldgegevens

Wageningen Food Safety Research (WFSR) voert een meerjarig onderzoek uit naar het correct en vroegtijdig kunnen voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen. Mycotoxinen zijn stoffen die van nature in voer en voedsel kunnen voorkomen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dier en mens. Mycotoxinen worden gevormd door schimmels op gewassen, zoals Fusarium spp. op tarwe. WFSR heeft hiertoe een model opgesteld dat – aan de hand van agronomische gegevens en lokaal weer – tijdig het optreden van mycotoxinen in tarwe bij de oogst kan voorspellen. Wageningen Food Safety Research wil het model testen en verder verbeteren. Daarnaast willen zij een vergelijkbaar model ontwikkelen voor planttoxinen in lupine. Planttoxinen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Hiervoor is WFSR op zoek naar aanvullende veldgegevens.

Indien u in 2024 wintertarwe teelt, en bereid bent mee te werken aan dit onderzoek, kunt u onderstaande vragenlijst invullen. Het gaat om het vastleggen van een aantal teeltgegevens en het nemen van een monster tarwe tijdens de oogst. Dit monster wordt geanalyseerd op besmetting met (myco)toxinen. U ontvangt de uitslag van de analyses van uw monster.

Alle informatie wordt vertrouwelijk, en niet herleidbaar tot individuele bedrijven gebruikt. Wij gebruiken uw naam en adres enkel voor de verzending van de vragenlijst en de resultaten. De monsters worden gecodeerd, zodat de uitslagen niet herleidbaar zijn naar uw bedrijf. Indien u tarwe teelt en bereid bent mee te werken, vragen wij u om de vragen online in te vullen. Dit kost ongeveer 5 minuten.

Vragenlijst