Vanggewassen zaaien

Teelt u maïs op zandgrond, dan bent u verplicht hierna een vanggewas te telen. Een vanggewas na maïs moet uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter voorkomen. Een te grote uitspoeling kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Om te veel uitspoeling te voorkomen heeft de overheid regels opgesteld voor maïsland op zandgrond.
 
Lees meer in de folder over vanggewassen