Van een reactieve naar proactieve teelt

Door middel van sensoren op machines en werktuigen en vanuit satellieten, drones en bodemscans komen er grote hoeveelheden data beschikbaar. Deze op innovatieve wijze verkregen data kan als aanvulling op visuele waarnemingen worden gezien. Met moderne data ontstaan er nieuwe indicatoren waarop advisering en teelthandelingen kunnen worden gebaseerd. We gaan van reactief handelen naar proactief handelen.

Reactieve landbouw

Met weerstations kan op perceelniveau data worden verzameld, waarbij het klimaat wordt gemeten zowel in de bodem als in en boven het gewas. Farm21 is zo'n innovatieve bodemvochtsensor. Met de sensor worden alle cruciale bodemgegevens verzameld en daarmee heeft de teler steeds een goed beeld van wat er op dat moment in zijn percelen gebeurt. Telers kunnen al eerder inschatten of er bepaalde problemen aangepakt moeten worden. Vroeger werd er vooral gekeken op het moment dat er zichtbare verschillen of tekenen van schade optraden.

Proactief handelen

Al eerder in het proces kunnen beslissingen genomen worden om tot een beter resultaat te komen. Denk daarbij aan het proactief aanpakken van voedingsbehoeften. Ook het juiste moment en de juiste hoeveelheid kan met de nieuwste technieken bepaald worden. Daarnaast zijn er monitoringstechnieken die het mogelijk maken om plagen vroegtijdig op te detecteren. Tekenen van stress kunnen met bodemvochtsensoren en weersvoorspellingen in de gaten gehouden worden.

Meer weten over proactief handelen? Klik hier.