Vacature Raad van Commissarissen

In verband met het terugtreden van één van de leden van de Raad ontstaat per 1 december 2018 een vacature

Lid Raad van Commissarissen CZAV (m/v)
 

CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in het zuiden en westen van Nederland. CZAV stelt haar leden in staat om hun ambities waar te maken, door een meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement.Inmiddels vormt CZAV een groep met zelfstandige bedrijven in Nederland en België waar in totaal ca. 700 medewerkers werkzaam zijn. Daarnaast werkt CZAV samen in netwerkverband met collega-bedrijven in Nederland (CropSolutions) en België (Demeterra) en is zij actief als groothandel. Het coöperatieve gedachtegoed staat bij ons centraal. We delen onze kennis en visie, ons netwerk en onze ideeën met klanten in uiteenlopende sectoren.
 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de algemene directie en voorziet de directie gevraagd en ongevraagd van advies. CZAV kent een Raad van Commissarissen van 7 leden. De Raad komt ca 10x per jaar bijeen. Bij haar werkzaamheden neemt de Raad de vereisten op het gebied van Corporate Governance in acht. Elk lid binnen de Raad wordt geacht meerdere deskundigheidsgebieden te vertegenwoordigen.


Profiel van een Interne Commissaris van CZAV

Als interne commissaris van CZAV bent u een generalist die het totale beleid van de coöperatie op hoofdlijnen kan beoordelen.
 

Een Intern lid van de RvC onderschrijft de doelstelling van de coöperatie en draagt deze ook uit. De kandidaat is lid van de coöperatie en staat positief tegenover CZAV. Elk lid van de Raad doet, indien mogelijk, zijn zaken geheel of voor een groot deel met de CZAV. Als deze intentie niet meer aanwezig is, moet het lid niet gevraagd worden voor een functie of zich niet meer beschikbaar stellen voor een nieuwe periode.
De kandidaat heeft bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk, heeft ervaring in het werken in een complexe situatie. Hij/zij is bereid om adequate scholing te volgen en om in ontwikkeling te blijven. Hij/zij is bereid om voldoende tijd te investeren om de functie goed vorm te kunnen geven, waarbij de tijdsbesteding, in ieder geval, per jaar ca 10 reguliere bijeenkomsten en diverse bijkomende bijeenkomsten betreft. 
De kandidaat is integer, heeft hoge normen als het gaat om onkreukbaarheid en belangenverstrengeling en stelt zich onafhankelijk op.

 

Gevraagde kwaliteiten en vaardigheden

De kandidaat beschikt tenminste over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
-
Gevoel voor de coöperatie
- Analytische vermogen
- Praktisch inzicht/gezonde nuchterheid/algemene ontwikkeling
- In staat als klankbord te functioneren voor de directeur/bestuurder
- In staat om te werken in teamverband
- Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie
- Besluitvaardig en resultaatgericht
- Kennis van en ervaring met processen van besturen en toezicht houden
- Inzicht en ervaring in organisatieprocessen
- Inzicht en ervaring in strategische afwegingsprocessen
- Open en transparant/flexibel/alert

 

Informatie

Meer informatie over de functie, de raad en de werkwijze van de raad vindt u via de links hieronder.
Voor verdere vragen over CZAV en de Raad van Commissarissen kunt u terecht bij de heer J.M. (Johan) Klompe (voorzitter Raad van Commissarissen, tel. 06-51560940, e-mailadres: jmklompe@gmail.com).

Meer weten over wat de RVC van CZAV doet?
Meer informatie over wat CZAV is en wat we doen?

 

Solliciteren

Is uw belangstelling gewekt en denkt u aan het profiel te voldoen? Dan nodigen wij u uit voor maandag 13 augustus 2018 te reageren via een motivatiebrief en CV. Deze kunt u sturen naar: svd.linden@czav.nl

De selectiegesprekken zullen gevoerd worden door een commissie bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen. In de selectieprocedure is een assessment opgenomen.