Uienteelt begint bij de juiste rassenkeuze

Er zijn afgelopen seizoen weer diverse proeven gedaan met verschillende uienrassen. Met de resultaten van deze proefvelden en jarenlange praktijkkennis hebben we het rassenadvies opgesteld. In de folder ‘Rassenadvies Zaaiuien 2024' vind je de eigenschappen en opbrengsten van zaaiuien, een opbrengst- en kwaliteitsindex en diverse actualiteiten. Een geschikt ras kiezen is perceelsafhankelijk en vaak maatwerk. Daarom is het belangrijk om de beste strategie vooraf met je CZAV-adviseur te bespreken.

Gelijkmatige opkomst

Startmeststoffen CropSolutions heeft een aantal startmeststoffen ontwikkeld, gericht op een vlotte beginontwikkeling van een teelt. Ook voor fijnzadige gewassen zoals uien, is Quickstart ontwikkeld. De formulering is perfect om plaatsing rondom het zaad mogelijk te maken, zonder dat kiemvertraging optreedt. De vloeistof wordt direct bij het zaaien op het zaad gespoten voordat het wordt toegedekt met grond. Door het gebruik van de startmeststof Quikstart en geprimed zaaizaad wordt de opkomst van het gewas versneld en verbeterd. Hierdoor wordt ook de kans op aantasting van bodeminsecten (onder andere de bonen- en uienvlieg) kleiner.

Insectenbeheersing

Onze CZAV-adviseurs zijn op de hoogte van alle mogelijkheden en de juiste insectenbeheersingsstrategieën die passen op jouw bedrijf. Zorg dat gewasresten van de voorvrucht en vaste mest goed en vroeg ingewerkt zijn en niet aan de oppervlakte liggen. Hierdoor verlaagt de kans op aantasting van bonenvlieg voor en tijdens opkomst. In bepaalde gevallen kan Steriele Insectentechniek (SIT) helpen met de insectenbeheersing om de uienvlieg onder controle te houden.

Advies

Benieuwd welk uienzaad het best bij jouw situatie past? Bekijk de folder Rassenadvies Zaaiuien.

Rassenadvies Zaaiuien