Telers kunnen hun onderzoekswensen indienen

Tot en met 31 maart 2024 kunnen telers hun onderzoekswensen indienen bij BO Akkerbouw. BO Akkerbouw gebruikt de input voor nieuwe projectideeën. De uitkomsten van de nieuwe onderzoeken leiden uiteindelijk tot kennisverspreiding onder diezelfde doelgroep. Door een korte vragenlijst in te vullen, kunnen telers hun wensen kenbaar maken.

Richting geven

Volgens André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw, is het van belang dat telers zelf richting kunnen geven aan de sector. Dit is een uitgelezen kans om dat te doen. Ook vorige oproep in 2021 leidde tot 15 nieuwe projectideeën. Daarvoor werd een budget van € 2,4 miljoen voor vrijgemaakt. Ook dit jaar hoopt BO Akkerbouw weer een grote respons van telers.

Planning

De wenselijke doorlooptijd (van wens naar onderzoeksproject) is een jaar. BO Akkerbouw gaat in deze tijd de voorstellen uitwerken en beoordelen, en op zoek naar cofinanciering bijvoorbeeld via Topsectoren.

Januari-maart             Indiening en ordening van wensen van akkerbouwers
April-mei                      Oproep aan kennisinstellingen voor indienen projectideeën
Mei-juni                        Matchen van wensen en projectideeën, raadpleging Digipanel van akkerbouwers
Juni                              Besluitvorming binnen BO over ingediende projectideeën
Juli-september            Kennisinstellingen werken gekozen projectideeën uit tot projectvoorstellen
Oktober                        Beoordeling van ingediende projectvoorstellen
November                    Besluitvorming binnen BO over ingediende voorstellen
Januari 2025                Start van nieuwe onderzoeken

Welke onderzoekswensen heb jij?

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens waar CZAV lid van is. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. Via onderstaande vragenlijst kun jij je wensen kenbaar maken.

Vragenlijst