STORL: inzamelen lege verpakkingen gewasbescherming

Lege gespoelde cans van gewasbeschermingsmiddelen worden nu via het bedrijfsafval afgevoerd, maar in het kader van duurzaamheid kan dit ook prima worden gerecycled. Na de goede ervaringen met de pilots in 2022, onder andere op Schouwen-Duiveland, wordt de inzameling van leeg fust gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid naar het gehele land.

In meerdere regio's zijn afspraken met inzamelaars en distributie gemaakt om kosten zo laag mogelijk te houden en de werkmethode landelijk dekkend te maken. Zo wordt er een landelijk dekkend systeem ontwikkeld voor het inzamelen van de gespoelde plastic cans. Daarbij wordt goed gekeken naar de regio's en het aanbod van lege gespoelde cans van telers en loonwerkers.

Aanschaffen van STORL zakken

Zakken voor inzameling zijn vanaf nu verkrijgbaar bij CZAV. De zakken worden geleverd per rol van 5 zakken. Je vindt ze in de CZAV-app onder de artikelomschrijving: Zak plastic 400L (5st) Storl / 5 st.

Mochten er vragen zijn over het systeem, dan kun je contact opnemen met CZAV.
Op de website www.STORL.nl vind je meer informatie. 

Belangrijk: Als bij inzameling blijkt dat er vloeistof onder in de zak zit, de cans zijn vervuild of als er doppen op de cans zitten, dan wordt de zak niet ingenomen door de inzamelaar.

De voorwaarden voor inzameling zijn als volgt:

 • Lege cans dienen schoon gespoeld te zijn. Dus geen resten in de can! 
 • Cans dienen droog te zijn. 3x uitschudden is voldoende om ze leeg te krijgen. 
 • Cans dienen te worden aangeboden in STORL 400 liter zakken
 • Cans aanbieden zonder dop. Doppen kunnen na het spoelen worden aangeboden bij het bedrijfsafval. 
 • Dit geldt ook voor lege cans van o.a. bladmeststoffen, plantversterkers en hulpstoffen.

Hoe verzamelen en inleveren:

 1. Je kunt bij CZAV zakken (STORL zakken) bestellen
 2. Je verzamelt het lege gespoelde fust zonder doppen
 3. Het fust moet droog de zakken in; er mag geen vloeistof in de zakken zitten
 4. Jij verzamelt de volle zakken
 5. Je kunt volle zakken aanmelden via www.STORL.nl
 6. Je krijgt automatisch bericht wanneer de zakken in jouw regio worden opgehaald
 7. Je geeft de zakken mee aan het verzamelbedrijf op de voorgestelde data, of je brengt ze in het opgegeven tijdvak naar de voorgestelde locatie.