Reparatiebekalking in het najaar

Nu op steeds meer percelen het gewas geoogst is, is het belangrijk om de pH van het perceel te beoordelen. In de praktijk zien we dat veel van deze percelen een te lage pH hebben. Het najaar is het ideale moment om de pH op niveau te brengen, omdat kalk tijd nodig heeft om in te werken. Toepassing kort voor de teelt kan te laat zijn en kan daarnaast concurrentie opleveren met andere nutriënten. 

Waarom is een juiste pH-waarde van belang?

  • De vorm waarin nutriënten aanwezig zijn in de bodem wordt beïnvloed door de pH. Een juiste pH is de basis voor een goede benutting van mineralen in de bodem.
  • Ieder gewas heeft zijn eigen optimale pH-waarde. Suikerbieten zijn bijvoorbeeld gebaat bij een hoge pH, terwijl aardappelen gebaat zijn bij een lagere pH.
  • De pH-waarde is van invloed op de samenstelling van het bodemleven, wat bijvoorbeeld weer invloed heeft op de mineralisatie.

Streefwaarde en kalkgift berekenen

Is de pH van het perceel lager dan 5,5? Bekalk dan tot een pH van ongeveer 5,7. Houd bij een ouder grondmonster rekening met de pH daling. Gemiddeld is de pH daling per jaar op zandgrond 0,1 per jaar. Hoeveel kalk heb je nodig om de pH te verhogen naar het gewenste niveau? Dat kan je CZAV adviseur voor jou berekenen.

Calcium als bodemverbeteraar

Calcium is een belangrijk kwaliteitselement voor plant en product. De producten gips en kalk zijn beide calciumproducten, maar ze worden nog wel eens door elkaar gehaald. Kalk is een calciumcarbonaat, terwijl gips een calciumsulfaat is. De werking van gips verschilt wel degelijk van kalk. Gips doet niets aan de pH-waarde, wat kalk wel doet. Kalk is slecht oplosbaar bij een pH-waarde van 7 of hoger. Bij een pH beneden 7 zal de calcium uit kalk goed beschikbaar komen. Wanneer de pH-waarde op niveau is, maar de calciumbeschikbaarheid niet, kun je beter voor een calciumsulfaat zoals gips gaan.

Bron: Eurofins Agro

Advies

  • Beoordeel in het najaar de pH van de percelen om een goede basis te creëren voor de oogst. Als het nodig is om de pH-waarde op peil te brengen, is het najaar het beste moment om actie te ondernemen.
  • Pas niet meer dan 2000 kg nw per toepassing toe. Als er meer nodig is om de juiste pH-waarde te bereiken, kan de toepassing beter in meerdere giften plaatsvinden. Zo krijg je een betere verdeling in de bouwvoor en voorkom je concurrentie met andere nutriënten. De kalkgift laten berekenen? Je CZAV adviseur kan je hiermee helpen.
  • Controleer naast de pH-waarde ook de calciumbeschikbaarheid van het perceel.
  • Grote verschillen in een perceel? Bespreek de mogelijkheden van een bodemscan met je CZAV adviseur.