Perspectieven op landbouw, voedsel en natuur

De verkiezingen staan weer voor de deur: op 22 november mogen we weer onze stem uit brengen. Het vallen van het vorige kabinet lijkt aan te geven hoe moeilijk het is om zaken zoals stikstof op te lossen. Het probleem is echter dat de focus te vaak op de korte termijn ligt, terwijl een langetermijnaanpak veel gewenster is.

Grijs gebied

Als agrarische sector zijn we tot veel dingen in staat, mits er duidelijkheid is voor de toekomst. Nu ontbreekt het vertrouwen, omdat de nabije toekomst zeer onzeker is. Om hier verandering in te brengen, heeft Wageningen University & Research (WUR) het rapport ‘WUR-perspectieven op landbouw, voedsel en natuur’ uitgebracht. Aan de hand van dilemma’s wordt duidelijk gemaakt hoe complex de materie is en dat we eerder te maken hebben met een grijs gebied. Dat vraagt dat we afstappen van het zwart-witdenken.

Scenario’s

Er is nu veel aandacht voor stikstof, maar de klimaatcrisis en de wereldwijde afname van de biodiversiteit zijn mogelijk nog urgenter. Het KNMI presenteerde onlangs klimaatscenario’s voor de toekomst en die lieten zien dat als we op dezelfde voet doorgaan het perspectief voor de Nederlandse telers er ongunstig uitziet.

In het rapport worden zes dilemma’s in de vorm van een stelling besproken en de verschillende opties om hier invulling aan te geven:

  • Dilemma 1: Wat wordt de Nederlandse bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening?
  • Dilemma 2: Dierhouderij in Nederland, wat is haar functie?
  • Dilemma 3: Wat is de morele positie van dieren in onze voedselvoorziening?
  • Dilemma 4: Hoeveel van de toekomstige klimaat- en natuurdoelen willen we binnen Nederland halen?
  • Dilemma 5: Landbouw en natuur: scheiden of verweven?
  • Dilemma 6: Hoe sturen we op consumentengedrag?

Voor de hand liggend

De dilemma’s wekken misschien de indruk dat we nog alle kanten op kunnen. Deze zes dilemma’s hangen echter met elkaar samen, waardoor keuzes met betrekking tot de een ook de keuzevrijheid met betrekking tot andere dilemma’s verder inperken. Vanwege internationale afspraken, de positie van Nederland in een economie met open grenzen en de vele andere claims op de ruimte in Nederland, wordt al grofweg duidelijk welke keuzes voor de hand liggen.

Meedenken

We hebben soms hoge verwachtingen van onze kennis, innovatie en technologie en hopen dat dit alles gaat oplossen en we op dezelfde voet kunnen doorgaan. We moeten echter beseffen dat niet altijd het geval is. Daarom is het belangrijk dat we samen meedenken en gezamenlijk een breedgedragen langetermijnaanpak kunnen bedenken met een groot draagvlak. Klik hier om het WUR-rapport te bekijken. Weinig tijd? Scrol dan direct naar beneden, daar staan alle conclusies en aanbevelingen.