Optimaal bodemherstel met groenbemesters

Ook deze week heeft het weer behoorlijk geregend. Per provincie zijn de verschillen erg groot. Sommige percelen zijn nauwelijks begaanbaar en op andere percelen valt het wel mee. De meeste gewassen zitten eindelijk in de grond. Dit is niet altijd onder ideale omstandigheden gebeurd. De ondergrond was vaak nog te nat om met zware machines het land op te gaan.

Bodem herstellen

Meestal is er geen andere optie, want het weer hebben we niet in de hand. We kunnen wel een plan maken hoe we de komende jaren mogelijke schade aan de bodem gaan herstellen. Op redelijk wat percelen is de bodem verdicht; daar waar het afgelopen najaar door de slechte rooiomstandigheden ook al geen pretje was.

Natuurlijk hulpmiddel

Droge jaren zijn op kleigronden een mooi natuurlijk hulpmiddel om de structuur te herstellen. Het uitdrogen van de grond zorgt voor diepe scheuren in de Zeeuwse klei, waardoor verdichte lagen gebroken worden. Vooral in een rustgewas als tarwe is dit goed te zien. Dit jaar zal dat zeker niet het geval zijn. De tarwe heeft door de vele regen een matig wortelstelsel, en de grond zal niet meer droogtrekken aangezien de meeste tarwe al in de aar zit.

Verslemping beperken

Kijk op natte plekken waar geen gewas meer staat, of er toch nog een gewas kan worden gezaaid om de bodem uit te drogen en verdere verslemping te beperken. Een kale bodem die is dicht geslempt door alle regen droogt veel slechter op dan wanneer er een gewas staat.

Direct zaaien

Harde storende lagen zullen, als de omstandigheden gunstig zijn en de grond goed genoeg opgedroogd is, met een woelpoot kunnen worden losgetrokken. Zorg dat er kort daarna een groenbemester wordt gezaaid om de gaten van de woelpoot te vullen met wortels. Wanneer dit niet gebeurt en gelijk geploegd wordt, zullen deze gaten weer kunnen verslempen.

Storende lagen opheffen

Op de lichtere gronden die minder makkelijk scheuren door de droogte is een groenbemester cruciaal om lichte verstoringen op te lossen. Wil je lichte verdichtingen in de bodem oplossen met een groenbemester? Kies dan voor een groenbemester met een zo dik mogelijke wortel. Een dikke penwortel als die van bladrammenas is de beste optie om een storende lagen aan te pakken. Groenbemesters met fijne wortels zoals facelia zullen weinig effect hebben op bodemverdichting; ze helpen wel voor een mooie kruimelstructuur.

Stikstofruimte benutten

De stikstofnorm is komen te vervallen wanneer groenbemesters niet de winter overstaan. Wil je een bladrammenas zaaien vanwege bodemverdichting of aaltjes? Kijk dan of je stikstofruimte ergens anders vandaan kunt halen. Wellicht dat de aardappelen die later gepoot zijn en met minder stikstof kunnen bij de overbemesting. Of haksel je normaal stro, kies er dan voor om het af te voeren om op deze manier toch stikstof over te houden voor een goede groenbemesterteelt.

Zaai vlinderbloemigen

Wanneer er geen stikstofruimte meer is, kies dan voor een mengsel met vlinderbloemigen. Het is belangrijk dat er dan op tijd gezaaid wordt, omdat de stikstofknolletjes dan het meest actief zijn. Om verslemping tegen te gaan zijn er ook winterharde groenbemesters om de bodem heel de winter bedekt en doorworteld te houden. Meer weten? Bespreek de plannen met jouw adviseur.