Oproep: gegevens nodig voor analyse organische stofgehalte door de jaren heen

Eurofins Agro roept boeren en telers op om eens in hun archief te duiken. Wie heeft het oudste analyseverslag van grondonderzoek liggen van een perceel dat nog steeds in gebruik is binnen het bedrijf? En wie heeft de oudste reeks aan grondverslagen van één en hetzelfde perceel? Van de periode voor 1984 zijn wel soms wel regiogemiddelden, maar geen gegevens op perceelsniveau. Vandaar dat Eurofins op zoek is naar al uw oude grondmonsters voor 1984.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn waardevol om het verloop van het organische stofgehalte over een lange periode verder in kaart te brengen. Hoe uitgebreid we dit kunnen doen is afhankelijk van het aantal inzendingen. De gegevens worden geanalyseerd door Christiaan Maljaars, 4e jaars student aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Hij wil ook een interview houden met de inzenders om te kijken welk landmanagement er achter de cijfers zit.  

De volgende aandachtspunten zijn belangrijk bij het aanleveren van de gegevens: 

  • Maak een scan of een foto van de analyseresultaten, waarbij het organische stofgehalte duidelijk zichtbaar is.
  • Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens
  • Vermeld de huidige perceelsnaam.

Het laatste punt is belangrijk om te voorkomen er verkeerde analyses gekoppeld worden aan de percelen. 

De kopieën van de analyseverslagen kunnen verstuurd worden naar communicatie@eurofins-agro.com of per post naar: 

Eurofins Agro 
t.a.v. afdeling communicatie 
Postbus 170 6700 AD Wageningen. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor het aanleveren van uw gegevens!