Nieuw inzicht beheersing trips in uienteelt

De problemen in de uienteelt door trips is in 2017 gestegen. Voornamelijk in Zeeland waren er veel aangetaste percelen. Nu blijkt dat luzerne een belangrijke waardplant is voor trips, een inzicht dat kan helpen om de plaag beheersbaar te maken.  

Trips in luzerne en akkerranden 

Waar in het verleden gedacht werd dat trips op de grond overwinterde, blijkt dat toch anders te zijn. Luzerne en andere groenbemesters die in de winter vaak op het land blijven staan, vormen een habitat voor trips. Ook de natuurlijke vijanden van de trips, zoals sluipwespen en roofwantsen leven in akkerranden. Alleen wanneer deze akkerranden langs het uienperceel staan, gaan trips de uien in terwijl de natuurlijke vijanden in de rand blijven zitten. Iets waar de teler alert op moet zijn. 

IPM trips beheersing  

Het is belangrijk natuurlijk vijanden te herkennen, te sparen en in te zetten als basis voor een beheersingsstrategie. Daarnaast zijn er voorspellingsmodellen die de eerste vlucht waarnemen, zodat de teler weet wanneer er met beheersing gestart kan worden. Uw CZAV adviseur kan u helpen met het kiezen van de juiste gewasbeschermingsmiddelen.