Nedertarwe van Koopmans en CZAV een groot succes

Twee jaar geleden bundelden Koopmans en CZAV hun krachten in de vorm van een nieuw, duurzaam concept: Nedertarwe. De 2 bedrijven wilden een groot duurzaam concept op de markt brengen wat een betrouwbaar, transparant en regionaal karakter had en wat ervoor zou zorgen dat de boeren van CZAV ook een goede prijs zouden krijgen voor hun inspanningen om een topkwaliteit graan te leveren. Zo werd Nedertarwe op de markt gezet en bleek het nu (twee jaar na de eerste gesprekken) een groot succes. Daar waar CZAV vorig jaar 2000 ton tarwe aan Koopmans leverde voor Nedertarwe, leveren we dit jaar 4500 ton en groeit dit komend jaar naar zo’n 15.000 ton tarwe. Dat betekent 15 binnenvaartschepen vol, geteeld op een oppervlakte van zo’n 3000 voetbalvelden (even voor de beeldvorming). 

Schaalvergroting

Om deze hoeveelheid tarwe te leveren heeft CZAV opgeschaald naar ruim 50 telers die dit jaar voor de 15.000 ton tarwe gaan zorgen. Dat betekent dat deze boeren ook meteen duurzaam aan de slag gaan (voor zover ze daar nog niet mee bezig waren). Er worden bloemenranden aangelegd voor een betere biodiversiteit, gewerkt aan een betere bodemvruchtbaarheid en beperken de boeren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De ambitie is om in de toekomst om ook CO2 vermindering mee te nemen in de richtlijnen.

Kortom, samen doen Koopmans en CZAV er alles aan om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en een eerlijkere prijs voor de teler. Voor meer info kan je ook kijken op: https://www.plantpulse.nl/zo-zit-het/nedertarwe-tarwe-van-dichtbij

Nedertarwe van Koopmans en CZAV een groot succes