Laatste nieuws van PPS Akkerbouw op zand

PPS Akkerbouw op Zand

Een robuust teeltsysteem voor akkerbouw op zandgronden, dat minder afhankelijk is van chemische gewasbescherming. Dat is het doel van deze vierjarige publiek-private samenwerking (PPS). Na drie teeltseizoenen hebben we veel geleerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het telen zonder Candidates for Substitution (Cfs).

Snijmais en wintergerst zijn goed te telen zonder inzet van Cfs middelen.

Zowel snijmais en wintergerst zijn goed te telen zonder inzet van Cfs middelen. De gewasopbrengsten blijven gelijk, of zijn soms nog iets hoger. Ziekten, plagen en onkruiden zijn goed te beheersen in deze teelten. Hiervoor zijn geen Cfs middelen nodig.

In gerst leidt dit gemiddeld tot een hoger economisch saldo. Uit de voorlopige resultaten over de jaren 2020-2022 komt naar voren dat gerst gemiddeld tot een hoger economisch saldo leidt. Dit komt door een hogere gewasopbrengst in combinatie met een daling in de toegekende kosten. 

Door het P-Days model is het bespuitingsmoment beter te bepalen

Vorig jaar is het P-Days model gebruikt om het moment van de eerste noodzakelijke bespuiting tegen Alternaria in aardappel beter te bepalen. Dit model berekent op basis van de temperatuur de veroudering van het gewas. Hiermee geeft het een indicatie voor de gevoeligheid van het gewas voor aantasting van Alternaria. Dit is rasafhankelijk.

Dit model is ingezet bij een proef in Valthermond. Met als resultaat: 50% minder bespuitingen dan het standaard schema, zonder dat de aantasting van Alternaria hoger was. Dit jaar voegen we stress (stikstof en water) en infectiekansen (bladnat en temperatuur) toe. Stress versnelt de veroudering, de infectiekansen geven aan wanneer de weersomstandigheden infectie mogelijk maken. We bieden partners de mogelijkheid om mee te doen aan een pilot om meer ervaring met dit model op te doen.