Invloed van het mineralenbeleid op de bodemvruchtbaarheid

CZAV heeft recent een onderzoek afgerond naar de mineralenbalans voor de provincie Zeeland. Tevens is de aan- en afvoer van organische stof duidelijk in kaart gebracht. CZAV biedt dit onderzoek naar mineralen en organische stof aan beleidsmakers aan.

Uit dit onderzoek blijkt dat de akkerbouw op de zeeuwse klei met de huidige regelgeving meer stikstof, fosfaat en organische stof afvoert, dan dat er wettelijk aangevoerd kan worden. Dit is in tegenspraak met de huidige opvatting dat er nog steeds sprake is van een stikstof- en fosfaat overschot. 
Het rapport toont duidelijk aan dat er voor Zeeland sprake is van een tekort van meer dan 1 miljoen kilo fosfaat. 
De bodemvruchtbaarheid is tevens ernstig in gevaar doordat de afbraak van organische stof bijna 25% hoger is dan de aanvoer.

Lees het volledige onderzoek hier