In hoge resolutie de bodem scannen

Sinds kort kunnen telers in Nederland en België gebruikmaken van de nieuwe InterraScan van Syngenta. Het is een service waarmee de bodem in kaart wordt gebracht in hoge resolutie: tot wel 27 datalagen. Met de scan kunnen telers gerichter beslissingen nemen voor variabele toepassingen. Zo kan ook de bodemgezondheid geoptimaliseerd worden.

Wat wordt gemeten?

Door de scan krijgen telers niet alleen inzicht in de textuur van de bodem, maar ook in het nutriënten- en koolstofgehalte. Dat biedt telers de mogelijkheid om voeding en koolstofvastlegging in de bodem te optimaliseren. Bovendien brengt de InterraScan de planthoogte en beschikbaarheid van water in kaart. In totaal worden meer dan 800 datapunten per hectare verwerkt.

Sensor op de auto

Met deze scan kan op een eenvoudige manier taakkaarten van het perceel worden gemaakt. De scan wordt gemaakt met een sensor die op een terreinwagen wordt gemonteerd. Met de sensor worden vier isotopen gemeten die van nature uit de grond worden uitgezonden. De isotopen worden gekoppeld aan bodemmonsters uit het perceel. Als die gekoppeld zijn, worden tot wel 27 datalagen vastgelegd over het perceel.

Bodemanalyse

Op het InterraScan platform kan de scan bekeken worden om vervolgens verder te analyseren wat de bodem nodig heeft. De grondsoort en verschillende meststoffen (stikstof, fosfaat en kali) kunnen geselecteerd worden, zodat op basis van bedrijfsspecifieke doelen en voorkeuren taak- of doseerkaarten gemaakt kunnen worden. Hierdoor kun je, als teler, de bodemgezondheid op de juiste manier interpreteren en goede beslissingen nemen om variabel toe te passen.

Het ideale moment om de bodemscan uit te voeren is na de oogst van de gewassen. Meer informatie? Vraag ernaar bij je CZAV-adviseur.