ICM maakt onkruidbeheersing in sorghum mogelijk

Hoewel sorghum goed stand heeft gehouden gedurende de hitte van afgelopen zomer, zijn er nog steeds een aantal uitdagingen. Een goede onkruidbeheersing is hier een van. Op dit moment is het aantal chemische middelen zeer beperkt, wat het lastig maakt om onkruid in sorghum goed te beheersen. 

Toegelaten middelen 

Een aantal van de toegelaten middelen kunnen mogelijk een gewasreactie geven (bijv. Callisto). Daarnaast is van sommige middelen nog niet bekend of deze veilig zijn voor het gewas (bijv. Vivendi). Om die redenen wil CZAV deze middelen niet adviseren voor de sorghumteelt. Het middel Wing P heeft sinds dit voorjaar een toelating voor een vóór opkomst bespuiting in sorghum. Hoewel dit een middel is dat ook in andere gewassen al enige tijd met succes wordt gebruikt, is het voor sorghum een risico op mislukking van de oogst. Dit komt met name door het risico op inspoeling wanneer er 50-70 mm regen valt of een onweersbui is kort na het spuiten. Dit kan voorkomen worden door een na-opkomst bespuiting uit te voeren, maar dit is momenteel nog niet toegelaten. Meer toelatingen zijn gewenst, maar in het kader van ICM zijn we hard op zoek naar alternatieven zoals biologische middelen en mechanische onkruidbeheersing.  

Mechanische onkruidbeheersing 

In het advies van CZAV staat Integrated Crop Management (ICM) centraal. Om alternatieven voor de chemische beheersing te zoeken en om hier meer ervaring mee op te doen heeft CZAV het afgelopen jaar een aantal demo’s en proeven aangelegd met mechanische onkruidbeheersing. Een van deze proeven is aangelegd in samenwerking met PPO Vredepeel, waarbij de effectiviteitsverschillen in kaart zijn gebracht tussen chemische onkruidbeheersing, schoffelen en wiedeggen.  
Hieruit bleek dat met driemaal wiedeggen niet voldoende was om het proefveld vrij te houden van onkruiden. Dit komt met name omdat sorghum pas vanaf het 3-bladstadium stevig genoeg is om te beginnen met wiedeggen. In dit stadium groeien de onkruiden zo hard dat het lastig is om deze kapot te krijgen.  

Daarentegen gaf tweemaal schoffelen een zeer hoopvol resultaat. Dit bepleit ervoor om sorghum op een rijafstand van 50 cm of 75 cm te zaaien in plaats van volvelds. De schoffel voor het demoveld was uitgerust zonder vingerwieders in de rij. De uitkomst hiervan was dat tussen de rijen geen onkruid meer stond, in de rijen wel. De verwachting is dat sorghum bijna geheel schoon te houden is met een schoffel met vingerwieders in de rij.