ICM-aanpak vanuit de keten tegen Phytophthora

Het afgelopen teeltseizoen heeft Phytophthora duidelijk zijn sporen nagelaten. Wat waren de zichtbare effecten? De beheersing van deze aardappelziekte vergt maximale inzet van de gehele aardappelsector. In het najaar van 2023 besloot de stuurgroep van Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw een Taskforce Phytophthora op te richten. Daarvoor werden veredelaars, telers, handelaren en verwerkers uit keten uitgenodigd.

Geïntegreerde aanpak

Een succesvolle beheersing van Phytophthora is noodzakelijk om zoveel mogelijk schade te voorkomen. De maatregelen als het afdekken van afvalhopen en het bestrijden van opslag en haarden zijn bekend, maar er zijn nog meer manieren om op een duurzame manier naar resistentiemanagement te werken. Zo is de ICM-aanpak gebaseerd op vijf pijlers: gewasrotatie, weerbare rassen, bodembeheer, monitoring en gerichte bestrijding.

Gewasrotatie

Het is belangrijk om variatie aan te brengen in het bouwplan om de aardappelziekte onder controle te houden. Voorkom en bestrijd opslag in de omgeving en in het volggewas. Opslag van aardappelplanten functioneert als waardplant en is een potentiële infectiebron. Zo kan aardappelopslag kan het effect van de rotatie reduceren of zelfs tenietdoen

Weerbare rassen

Een goede ICM-aanpak begint met de keuze van het geschikte ras. Er zijn al veel Phytophthora-resistente rassen op de markt. Deze rassen hebben verbeterde resistentie en zijn daardoor minder vatbaar voor infecties. Dat wil niet zeggen dat een ras volledig immuun is, maar dat ze later geïnfecteerd raken. Om het ras resistent te houden, is een actieve bescherming vereist.

Bodembeheer

Afvalhopen zijn bronnen voor nieuwe haarden, daarom is het van belang om aardappelafvalhopen af te dekken. Het is verboden om na 15 april onafgedekte aardappelafvalhopen te hebben met groene delen/uitlopers. Phytophthora kan voor lange tijd overleven in de knol. Onderwerken van verliesknollen om te laten bevriezen en verrotten is een goede optie om infectie tegen te gaan.

Monitoring

Om de verspreiding van Phytophthora in te perken, is monitoring een cruciaal onderdeel van de geïntegreerde aanpak. Controleer het gewas regelmatig op aangetaste planten. Dit helpt om infecties snel te ontdekken. Geïnfecteerde planten gevonden? Laat jouw adviseur een monster nemen om te bepalen welke Phytophthora-variant het betreft. En onderneem direct actie: branden of stopbespuitingen.

Gerichte bestrijding

Ook het gebruik van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) kan helpen in de bestrijding van de aardappelziekte. Een BOS geeft inzicht in de kans op infectie en de infectiedruk. Daarmee kan het juiste moment en de frequentie bepaald worden om een bespuiting in het gewas toe uit te voeren. Om haardontwikkeling te voorkomen, is tijdig ingrijpen vereist.

Meer weten? Bekijk de flyer 'Samen aan de slag tegen Phytophthora'.