Het stageverhaal van Suzanne

Naam: Suzanne Potters
Woonplaats: Moerstraten
Opleiding: Tuinbouw en akkerbouw
Studiejaar: 4e jaar

Hoe kijk je terug op je stageperiode?
“Ik heb een ontzettend leuke stageperiode gehad en ben weer een ervaring rijker. Ik heb ervoor gekozen om mijn stageperiode te verlengen en ook mijn afstudeerstage bij de CZAV uit te voeren. Dit zal meer gericht zijn op praktisch onderzoek.”

Wat is je het meest bijgebleven van je stage?
“De excursies en de meeloopdagen zijn mij het meest bijgebleven. Tijdens deze dagen heb ik veel gezien op het gebied van kennis en hierdoor heb ik mezelf weer een stukje verder ontwikkeld. Daarnaast vond ik het leuk om de theorie in de praktijk toe te kunnen passen.”

Tot welke bevindingen ben je gekomen?
“Uit mijn onderzoek is er een nieuwe positionering en rekentool ontwikkeld die de adviseurs kunnen inzetten bij hun klanten. Vanuit de literatuur is er aangetoond dat bekalken positieve effecten heeft op de juiste pH-waarde van het gewas. Een juiste pH-waarde is essentieel en er moet meer aandacht geschonken worden aan bodems met een mindere bodemstructuur of te lage pH-waarde.”

Hoe zou je CZAV omschrijven?
“CZAV is een bedrijf dat veel aandacht heeft voor de toekomst van de boeren en voortdurend bezig is om het bedrijf te optimaliseren. CZAV stimuleert persoonlijke ontwikkeling van de stagiair(e)s en helpt waar nodig. Tijdens mijn stageperiode heb ik goede begeleiding gehad en veel nieuwe kennis opgedaan.”

Ook stage lopen bij CZAV? Stuur nu je stageverzoek in of vraag naar de mogelijkheden.

Ja, ik wil stage lopen!

Het stageverhaal van Suzanne