Hakselen of persen?

Afgelopen jaar is de prijs van hooi en stro flink gestegen ten opzichte van 2017 en 2016. Dit werd veroorzaakt door het beperkte aanbod van kwalitatief goed productDe vorstdagen in februari in combinatie met de huidige droogte dreven de prijs opVoor veel telers was dit een stimulans om stro te persen en in de vorm van balen te verkopen in plaats van het hakselen en inwerken van stro. Met als gevolg dat het organische stofgehalte in de bodem niet verder stijgt of zelfs kan afnemen.  

Effect van stro op de bodemkwaliteit 

Stro heeft een C/N-verhouding tussen de 80-100 en is daarmee relatief hoog. Schimmels zijn effectiever in het verteren van houtachtige stoffen, die ook in stro aanwezig zijn. Dit verteringsproces duurt echter wel langer dan wanneer de C/N verhouding kleiner is dan 30. Het bodemleven heeft dus stikstof uit de bodem nodig om het stro voldoende snel te kunnen verteren. Het is daarom aan te raden om een groenbemester(mengsel) te zaaien met vlinderbloemigen om zo aan de stikstofbehoefte van het bodemleven te voldoen.  
Daarnaast zijn er grote verschillen per grondsoort; zandgrond bevat meer lucht dan zwaardere grond waardoor meer zuurstof beschikbaar is voor de vertering. 

Om het effect van stro op het bodemleven te bevorderen zijn er een aantal mogelijkheden: zorg ervoor dat het stro voldoende fijn gehakseld is, dat het gelijkmatig wordt gemengd met de grond en dat het niet te diep wordt geploegd (10-15 cm), zodat het bodemleven zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Door na het hakselen een (vlinderbloemige)groenbemester te telen blijft het stro vochtiger, wat het bovengrondse verteringsproces bevordertEen bijkomstivoordeel is dat na het hakselen direct mest uitgereden kan worden op het land. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot het stro van het land is gehaald.  

Onderstaande tabel geeft inzicht in de waarde in euro’s van effectieve organische stof (EOS) voor tarwestro, groenbemesters en compost.
 
 

Tabel 1 overzicht waarde EOS in euro's 

Maatregel 

EOS (kg/ha) 

€  

GFT-compost (17 ton) 

2550 

336,60 

Groencompost (17 ton) 

2550 

336,60 

Engels Raaigras 

1155 

127,05 

Tarwestro hakselen  

1000 

110,00 

 
Organische stofbalans  

Door aangescherpte bemestingsnormen neemt de aanvoer van organische stof in de vorm van mest verder af. Het is daarom belangrijk om ook te kijken naar niet-dierlijke organische materialen die rijk zijn aan effectieve organische stof, zoals stro of compost.  

Onze adviseurs maken gebruik van tools, waarmee het verloop van de organische stofgehaltes berekend kan worden. Dit is een hulpstuk om de bodemvruchtbaarheid en -weerbaarheid op peil te houden en/of te verhogen. Deze tool zit verwerkt in het planning- en registratieprogramma Check, dat ook wordt gebruikt om gewasbeschermings- en bemestingsplannen te makenDoor deze data te combineren, is de organische stofbalans altijd actueel en compleet.