Groot nieuws in de agrarische wereld!

 

Onderzoek naar fusie CAV de Wieringermeer en CZAV

Coöperaties CAV de Wieringermeer en CZAV starten binnenkort een onderzoek naar een mogelijke fusie tussen beiden partijen. De beide coöperaties werken al 13 jaar nauw samen via samenwerkingsverband CropSolutions. Daarnaast participeert CZAV in de werkmaatschappijen CAV Agrotheek B.V. (Wieringerwerf) en Heyboer B.V. (Biddinghuizen).

Onderzoek

In de achterliggende maanden hebben de gezamenlijke directies en raden van commissarissen onderzocht of de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd. Daarbij lijkt een fusie tussen de twee coöperaties een potentieel goede stap om een nog sterkere coöperatie te vormen. De belangrijkste drijfveer is de te verwachten omvangrijke transitie in de landbouw, waarbij innovatie, teeltkennis en overdracht hiervan centraal zullen staan om oplossingen te bieden aan alle telers van de twee huidige coöperaties.

Oog op de toekomst

De directies en raden van commissarissen van beiden partijen zien door deze fusie mogelijkheden tot het verder verbeteren van de efficiëntie voor de algemeen ondersteunende processen, waardoor het mogelijk wordt nog meer middelen te besteden aan de noodzakelijke vergroting van innovaties en overdracht van teeltkennis aan de leden en andere afnemers. We hebben daarbij nadrukkelijk besproken om de verbinding met de leden onverminderd intensief te houden.

Positief

Inmiddels is het plan ook besproken met de ledenraad van CZAV en het bestuur van CAV de Wieringermeer. Zij ondersteunen het initiatief en stellen voor om in samenspraak met de leden en medewerkers van beide coöperaties, dit voorstel verder te onderzoeken en trachten te komen tot een definitief fusievoorstel. We verwachten hier een aantal maanden voor nodig te hebben.