Grond- en oppervlaktewater onder de loep

Volgens het KNMI zou 2023 weleens het natste jaar kunnen worden sinds de metingen in 1906 zijn begonnen. Sinds half oktober viel een recordhoeveelheid neerslag in Nederland. Ook in november hield de regen aan. Wanneer dit doorzet in december zou het record van 1998 gebroken kunnen worden.

Matige waterkwaliteit

Het jaar 2023 is tot nu toe grillig. De lente was uitzonderlijk nat en in de maand juni was het juist heel droog. In de maanden juli en augustus heeft het weer meer geregend dan normaal. Het najaar is natter dan ooit. Op dit moment zijn de zorgen vooral over hoe we aardappelen en bieten nog uit het land kunnen krijgen, maar in algemene zin zijn er ook zorgen over de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Stikstofuitspoeling

Een droge zomer en een nat najaar leiden tot een grotere kans op stikstofuitspoeling. Groenbemesters en vanggewassen worden vanwege de nattigheid te laat gezaaid met uitspoeling van de gemineraliseerde stikstof als gevolg. Ook worden er greppels gegraven, waardoor perceelafspoeling optreedt. Op deze manier kunnen gewasbeschermingsmiddelen van de percelen in het slootwater terechtkomen.

KRW

De oplossing is nog niet zo eenvoudig om met dit grillige weer uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, maar we zullen met zijn allen er de komende jaren toch werk van moeten maken. Dit heeft alles te maken met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2027.

Europese richtlijn

De KRW is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. In 2000 heeft de Europese Unie (EU) deze richtlijn vastgesteld. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren en er moet redelijk eenvoudig drinkwater van de te maken zijn. Wil je meer weten over de KRW? Kijk dan eens naar deze video.

Monitoringslocaties

Voor de emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen wordt al veel gedaan. Op de website van Toolboxwater kun je alles vinden qua regelgeving, technieken en inspiratie opdoen bij telers die er al mee bezig zijn. Ben je benieuwd hoe de situatie is in jouw gebied betreft gevonden gewasbeschermingsmiddelen in het water? Bezoek dan de Bestrijdingsmiddelenatlas.

Meten is weten

Vanuit de KRW wordt voorgeschreven dat de kwaliteit van het oppervlaktewater als het grondwater in orde moet zijn. De norm voor nitraat is 50 mg/liter. Te veel nitraat kan leiden tot eutrofiering, waardoor blauwalg op kan treden of andere algen kunnen gaan bloeien die ongewenst zijn. Het belangrijkst is om inzicht te krijgen in de situatie op jouw bedrijf. Kortom, meten is weten.

Nitraat App

Daarom heeft Deltares kortgeleden een Nitraat App ontwikkeld. Door middel van simpele teststrips kan het nitraatgehalte van het grond- en oppervlaktewater worden bepaald. Door een foto van de teststrip te maken krijg je het nitraatgehalte te zien. Deze video geeft uitleg over de Nitraat App.

Per bedrijf verschillend

Het begint allemaal met een stukje inzicht. De oplossing is per bedrijf verschillend en niet altijd zo eenvoudig. Door een goed bodem- en bemestingsplan op te stellen kan uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk worden voorkomen. Onze adviseurs helpen jou hier graag mee. Vraag ze er de komende maanden naar wanneer ze langskomen.