Geslaagde eerste ruwvoerbijeenkomst in Kloosterzande

Afgelopen woensdag vond de eerste ruwvoerbijeenkomst plaats in Kloosterzande. Ondanks het extreem warme weer, waren er toch veel veehouders die zich melden. Een divers programma met onderstaande  interessante onderwerpen werden intensief besproken, waarbij de focus lag op een beter rendement: 

  • Maïsrassendemo met onder andere CZAV-voorkeursrassen, voederbieten en grasmengsels
  • Meer rendement uit snijmaïs door onder andere oogstmoment, hakselkwaliteit en conservering
  • Integrated Crop Management (ICM) in ruwvoergewassen
  • Bodem in conditie; groenbemesterkeuze, nateelt of vanggewas

We merkten tevens dat de afrijping dit seizoen erg vlot verloopt. Er waren verschillende boeren die 5 planten hadden meegenomen van hun perceel om ze te laten analyseren door het LG-lab. Ook werden onze specialisten benaderd voor een rondleiding langs de verschillende mais percelen. Deze ruwvoerbijeenkomsten zijn natuurlijk een mooie gelegenheid om de testen te laten doen of afspraken te maken. 

Mocht je deze gelegenheid gemist hebben, dan zijn er binnenkort nog 2 ruwvoerbijeenkomsten waarop we je graag informeren over bovenstaande onderwerpen. Op dinsdag 12 septtember komen we in Fijnaart langs en op woensdag 13 september staan we in Colijnsplaat. Je kunt tijdens de bijeenkomst jouw licentie verlengen voor het onderdeel 'Teelt'. Meld jezelf wel even aan.