Geef grasland en daarmee vee een boost

Er is veel variatie tussen graspercelen; daar waar de mogelijkheid er was, is al vroeg de eerste snede gemaaid. Andere percelen lieten langer op zich wachten omwille van weersomstandigheden of de draagkracht. Bij een ‘vroeg’ gemaaide snede is de bemesting voor de tweede snede al uitgevoerd. Andere bedrijven moeten hun bemesting voor de tweede snede nog bepalen afhankelijk van de opbrengst en oogstmoment.

Grasland een boost geven

Een goede meststof ontwikkeld voor toepassing op grasland vanaf de tweede snede is NUTRI BOOSTER (25% N + 5,9% SO3 en 15 ppm Se). Deze stikstofmeststof is ideaal voor grasland in de zomer. De NUTRI BOOSTER bevat 25 % N waarvan 12,8 % nitraat-N en 12,2% ammonium-N. Deze meststof bevat minder zwavel (5% t.o.v. 18%) en meer selenium (15 ppm i.p.v. 10 ppm). Dit maakt de meststof ideaal om in de zomer toe te passen. Op momenten of plekken waar zwavel minder nodig is, past het prima in het bemestingsschema. Gezien de lagere bemestingsgiften in de zomer is extra selenium in het product een verrijking.

Betere dierprestaties

De meststof bevat selenium, wat de gezondheid en prestaties van het vee ten goede komt en ook de vruchtbaarheid verbetert. Selenium is van vitaal belang voor de vruchtbaarheid van de meeste zoogdieren en bij het voorkomen van problemen zoals het aan de nageboorte staan, uierontsteking en zwakke kalveren. Bovendien stimuleert het de productie van witte bloedcellen, wat de weerstand verhoogt.

Vragen over graslandbemesting? Neem dan contact op met een van onze veehouderijspecialisten.