Feilloos werken met Farm21

Door het gebruik van weerstations kunnen gewassen worden gemonitord en kan er snel worden ingespeeld op wisselende weersomstandigheden. Met deze weerstations kan op perceelniveau data worden verzameld, waarbij het klimaat wordt gemeten in zowel de bodem, als in én boven het gewas. Farm21 is zo’n innovatieve bodemsensor. Met de sensor worden alle cruciale bodemgegevens verzameld en daarmee heeft de teler steeds een goed beeld van wat er op dat moment in het perceel gebeurt.

Leer de bodem kennen

De Farm21 sensor zit voor het grootste gedeelte in de grond. De sensor kan het bodemvocht op drie verschillende dieptes meten: 10, 20, 30 cm diepte. Daarnaast kan de sensor ook lucht- en bodemtemperatuur meten en luchtvochtigheid (RV). Met deze parameters kan het juiste moment bepaald worden van een toepassing met gewasbeschermingsmiddelen of van beregening. Hierdoor kan een besparing gehaald worden door te wachten met beregenen of door minder te beregenen. Ook is het manier om de bodem beter te leren kennen.

Scouting app

Een ander groot voordeel is dat de temperatuur 10 cm boven de grond gemeten wordt in plaats van anderhalve meter boven de grond. Dat geeft ondersteuning in adviseren van het bepaald spuitmoment. Adviseurs kunnen hierdoor gerichter adviseren in de beheersing van ziekten, plagen of onkruiden. De scouting app van Farm21 helpen meer te zeggen over de druk in een bepaald gebied. Ook kan de teeltadviseur via de app een foto maken in het perceel en vastleggen in de scouting app. De gps-coördinaten worden toegevoegd en kunnen geraadpleegd worden door de teler, zodat de teler kan zien wat de teeltadviseur op die plek gesignaleerd heeft.

Data in eigen beheer

De data blijven van de teler zelf en worden niet verkocht of gedeeld met andere partijen. Om dat de waarborgen, is Farm21 aangesloten bij JoinData. JoinData is een onafhankelijk dataplatform binnen de landbouw. Op dit platform kan de teler zelf aangeven wie welke data kan inzien.

Meer weten? Kijk op Farm21 of vraag jouw adviseur naar de mogelijkheden.