Equivalente mestmaatregelen officieel doorgevoerd

Donderdagochtend, 6 april, kwam dan eindelijk het verlossende woord: de equivalente mestmaatregelen zijn officieel doorgevoerd. Met de publicatie van de regeling in de Staatscourant hebben akkerbouwers met hogere opbrengsten de mogelijkheid om extra te bemesten. 

De wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet betreft een verhoging van de fosfaat- en stikstofgebruiksnorm, bij het treffen van de equivalente maatregelen, gewasopbrengstafhankelijke gebruiksnormen en rijenbemesting in mais. 'Op 1 minuut voor 12 is het dan toch nog gelukt', aldus Geert Dubben van de NAV. 'Mooi dat we nu eindelijk kunnen starten met bedrijfsspecifieke bemesting.'  

Kort gezegd komt het erop neer dat bij een bovengemiddelde opbrengst, en die moet je aantonen, er meer stikstof en fosfaat uit de bodem wordt onttrokken. 'Dit is nu te compenseren door het jaar erop extra stikstof en fosfaat toe te dienen. In mais mag met rijenbemesting iets meer worden toegepast. Overigens is de maatregel stikstofbepaling op basis van drijfmestgift, waarvoor je kunstmest moet gebruiken, eruit gegaan. Deze was echter niet zo interessant, dus daar treuren wij niet om.' De regeling treedt direct in werking 

Direct actief
De regeling treedt per direct in werking. Duidelijk is nu ook dat de gemiddelde gewasopbrengst wordt gemeten over 3 jaar. Zoals LTO’er Jaap van Wenum, woensdag 4 april, al in het interview met Boerenbusiness aangaf, betalen akkerbouwers 195 euro aan monitoringskosten. 

Volgens Van Wenum staan er geen verrassingen in, maar is er nog wel een belangrijk punt. 'Er moet nog een publicatie komen over de opbrengst afhankelijke fosfaatgebruiksnorm. Nu wordt alleen de fosfaatklasse laag vermeld, terwijl er in de klasse neutraal ook ruimte komt. Dat staat hier nog niet in, maar dat is een aparte publicatie die wij één dezer dagen verwachten.' 

Wie gebruik wil maken van de verhoging van de stikstof- of fosfaatgebruiksnorm moet dat voor 1 juni van dit kalenderjaar doorgeven.

Bron: www.boerenbusiness.nl