Eerste wintertarwe geoogst 2017

CZAV ontving op 9 juli de eerste wintertarwe van oogst 2017. Nooit eerder werd zo vroeg in het jaar tarwe aangeleverd. De partij maaltarwe was droog (<15%) en heeft een hectolitergewicht van rond de 80. 

Het perceel in West Brabant is de laatste week van september ingezaaid met het vroege ras Premio. Het betreft een perceel lichte grond waardoor deze egaal en vroeg is afgerijpt. De opbrengst is met een ruime 9 ton/ha goed te noemen. Enkele telers die in soortgelijke situaties zitten zeggen ook deze dagen een aanvang te nemen. Het overgrote deel van de wintertarwe oogst rijpt nu ook snel af en zal naar verwachting pas over 10 tot 14 dagen helemaal rijp zijn. Als dan kan worden geoogst kunnen we spreken we nog steeds van een heel vroege oogst. Uiteraard zijn de verdere weersomstandigheden voor de start en het verloop van de oogst mede bepalend. Voor deze week wordt regen voorspeld waardoor ook de vroege percelen wat kunnen doorschuiven.

De graanoogst 2017 startte dit jaar vroeg op 20 juni met de eerste wintergerst van een vroeg gezaaid perceel. Door de zomerse weersomstandigheden is de afrijping vlot verlopen en kom onder goede omstandigheden droog worden geoogst. Later bleek duidelijk dat nog niet alle percelen rijp waren toen er ook werd binnengebracht met hoge vochtgehaltes veroorzaakt door groene niet rijpe korrels. Om de kwaliteit te behouden zijn deze partijen kunstmatig gedroogd. Inmiddels is de wintergerst oogst op een enkel perceel na geoogst en zijn de gemiddelde resultaten goed. Gemiddeld is onder de 15% vocht aangeleverd met een hectolitergewicht van boven de 64. Van de telers vernemen we goede opbrengsten van rond en boven de 10 ton per ha. Uiteraard zijn er uitschieters naar beneden tot 6 ton per ha waar door gebrek aan vocht het gewas noodrijp is geworden.