CZAV krijgt een meerderheidsbelang in Agrea BV

Agrea BV, eind 2015 opgericht door drie regionale ondernemingen, heeft onlangs haar aandelenstructuur herzien. In de nieuwe structuur krijgt CZAV een meerderheidsbelang. Hiermee wordt de positie van Agrea en daarmee ook van CZAV in de markt versterkt. De overige aandeelhouders zijn Pijls Beheer en S.G.L.

Voor CZAV betekent dit concreet een versterking en bundeling van krachten op het gebied van aankoop, verkoop en logistiek. Als onderdeel van een grotere organisatie profiteert Agrea van inkoopkracht en snelle toegang tot kennis en innovaties. Er ontstaat voldoende volume om goede inkoopafspraken te maken en toegang tot kennis te waarborgen.

Agrea BV is gevestigd in Panningen met vestigingen in Maastricht en Heerlen, en is een belangrijke toeleverancier voor akker- en tuinbouw, fruitteelt en veehouderij. Agrea is partner op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaai- en pootgoed, land- en tuinbouwfolies, groenbemesters, gras- en maïszaden, bodemverbeteraars en plantstimulatoren. Agrea is tevens partner in de afzet van aardappelen, granen en uien. Door deze versterking in deelname blijft Agrea voor de toekomst van CZAV een sterke partner.

Neem bij vragen contact op met onze algemeen directeur, Antoon van Vugt, 0113-629235.