CropSolutions bestaat 12,5 jaar

In 2010 vond de kick-off van CropSolutions plaats. Onder de titel ‘Samen kleur geven aan CropSolutions’ hebben destijds vijf partners (Agrocultuur, CAV Agrotheek, CZAV, ForFamers en Rijnvallei) de handen in elkaar geslagen en de inkoop- en kennisorganisatie CropSolutions opgericht. Het doel was de marktpositie te versterken om de meerwaarde voor klanten te verhogen. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de verschillende partners op allerlei teeltkundige vraagstukken, ontstond een kenniscarrousel. Al snel werd een krachtige organisatie ontwikkeld die slagvaardig omging met logistieke en voorraadtechnische uitdagingen ondersteund door productmanagers op alle sectoren in de open teelten.

Voorloper vanaf de start

Inmiddels zijn vanuit het productmanagement Meststoffen eigen productlijnen ontwikkeld met gevestigde namen als Foliplus en CropActiv. Waar biostimulanten nu redelijk ingeburgerd zijn, was de inzet van biostimulanten toentertijd nog revolutionair. Hiermee bewijst CropSolutions al vanaf de start voorloper te zijn in de ontwikkelingen voor klanten. Gedurende de jaren is het aantal partners gegroeid naar negen bedrijven. Deze bevinden zich verspreid over Nederland en België.

Nieuwe kennis

De almaar doorgaande transitie in de landbouw krijgt onder invloed van klimaat en daarbij aangepaste regelgeving steeds meer een versnelling. CropSolutions heeft zich hier de afgelopen jaren al op aangepast en is ontwikkeld van een productgerichte organisatie naar een teeltgerichte organisatie. Het kennisteam is uitgebreid en bestaat uit kennis & innovatie en gedreven mensen die ondersteund worden door alle specialisten in de teelten. Het uitvoeren van een steeds verder uitgebreid onderzoeksplan gericht op knelpunten in de teelten en aansluiting bij (inter)nationale onderzoeksprojecten levert veel nieuwe kennis op om te integreren in de teeltconcepten. Deze kennis wordt verspreid door de goed opgeleide adviseurs van de CS-partners, gekoppeld aan een passend productenpakket maakt CropSolutions een organisatie die op alle vlakken een sterke groei heeft meegemaakt en klaar is voor de toekomst.

Wist je dat website van CropSolutions is vernieuwd?

Naar nieuwe website