CO2-voetafdruk van zuivel verlagen

CO2-voetafdruk is een verzamelnaam die gebruikt wordt voor verschillende broeikasgassen. Denk aan koolstofdioxide, methaan en lachgas. Op een melkveebedrijf zijn er nogal wat zaken die invloed hebben op deze voetafdruk. Hieronder wordt de methaanemissie verder toegelicht.

Proces methaanemissie

Methaanemissie is voor het grootste deel het gevolg van fermentatie in het maagdarmkanaal. De productie van methaan bij een volwassen koe is ongeveer 350 - 400 gram methaan per dag. Dit is ongeveer 10 kg koolstofdioxide-equivalent (CO2-eq) per dag. Het proces gaat als volgt:

  • De bacteriën in de pens verteren voer en produceren naast waardevolle producten, voor de koe, ook waterstof (H2).
  • Waterstof moet afgevoerd worden uit de pens om de vertering van ruwvoer plaats te laten vinden.
  • In de pens zit een groep bacteriën die methaan maakt van de waterstof, dat vervolgens door de koe uitgeademd wordt.

Innovatieve voedingstoevoegingen

De nieuwe producten Bovaer (DSM) en SilvAir (Cargill) zijn optioneel toe te voegen aan het mengvoer om de methaanproductie in de pens te reduceren. Dit geeft een verlaging van CO2-emissie per liter melk, waardoor in sommige gevallen een hogere melkprijs is te behalen. Vraag bij belangstelling de veehouderijspecialisten om passend advies voor uw bedrijf.