Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw zoekt 75 akkerbouwers

Melissa Poppe en Peter Geerse uit Biggekerke behoren tot de eerste 30 akkerbouwers die meedoen aan de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA). Doel van deze pilot: akkerbouwers stimuleren om duurzamer te telen. De pilot schaalt nu op naar 100 deelnemers.

‘Ik denk dat het voor veel akkerbouwers met redelijk eenvoudige maatregelen mogelijk is om in aanmerking te komen voor een beloning', zegt Melissa Poppe. ‘Zelf doen wij al best veel voor duurzaamheid en biodiversiteit, zoals niet-kerende grondbewerking’.

Veel akkerbouwers zijn gangbaar noch biologisch, maar iets ertussenin meent Poppe. 'Met de BMA ontdek je waar je staat en openen zich mogelijkheden om duurzamer te werken. Het leuke is dat je al voor kleine stappen financiële waardering krijgt.'

Henk Gerbers, beleidsmedewerker namens de drie zuidwestelijke provincies, faciliteert dit project. 'Als we kringlooplandbouw willen, moeten we het wel concreet maken. Daarom werken we met acht kpi's, een 'dashboard' dat de bedrijfsvoering meetbaar, bestuurbaar, communiceerbaar en beloonbaar maakt.'

Ontwikkelingstraject

Gerbers legt uit dat het een ontwikkelingstraject is. 'Nu is het nog de overheid die de beloning financiert, maar het is de bedoeling dat ketenpartijen een beloningssysteem optuigen. De Rabobank gelooft alvast in deze aanpak en koppelt deelname aan een rentekorting.'

'Telers dienen voor hun inspanningen te worden beloond', zegt Ko Francke (CZAV). 'De set kpi’s die daarvoor vanuit het Actieplan Plantgezondheid zijn opgesteld is daar heel bruikbaar voor. Behalve dat telers hier inspanningen leveren zijn het ook de ketenpartijen die zich positief zullen inspannen om de beloningen te realiseren. Dat zal nog tijd kosten. Voorbeelden uit de praktijk zijn Nedertarwe en PlanetProof (bruine) bonen en PlanetProof tafelaardappelen (PotatoNext).'

Gaan ketenpartijen aanhaken? Melissa Poppe is hoopvol. 'In de melkveehouderij komt er ook geld vanuit de keten naar de Biodiversiteitsmonitor. Als het daar lukt, moet het bij ons toch ook kunnen?'

'Duurzamer telen is duurder', stelt Wico Dieleman van ZLTO, die assisteert bij de werving van deelnemers. 'Extensiever telen kost gewoon geld. Met de kpi's heb je een neutrale en transparante meetlat om de kosten te kunnen vergoeden. Aantonen en belonen.'

Nynke Dijkstra van adviesbureau Boerenverstand leidt het project en maakt verbinding met andere akkerbouwregio’s, LNV en de ketenpartijen. Aanmelden kan tot 1 december: secretariaat@boerenverstand.nl o.v.v. 'deelname BMA ZWD 2024'.

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw zoekt 75 akkerbouwers. (2023, 11 juli). https://www.zlto.nl/actueel/biodiversiteitsmonitor-akkerbouw-zoekt-75-akkerbouwers