Bekendmaking CZAV-poolprijzen over oogst 2023

Na een uitdagend teelt- en verkoopseizoen maakt CZAV de poolprijzen over oogst 2023 bekend. Voor maaltarwe, die het overgrote aandeel van de pool vormt, wordt € 193,00 uitbetaald, na een voorschot van € 180,00 per ton. Baktarwe komt uit op € 195,00 per ton. Voor de voertarwe € 188,00 per ton. Brouwgerst komt uit op € 220,00 per ton en de niet brouwwaardige gerst op € 175,00 per ton. Voor veldbonen wordt € 320,00 per ton betaald.

Terugblik teeltjaar

Het teeltjaar 2023 kenmerkte zich door een opvallend grote aantasting van het vergelingsvirus, vooral in de vroeg gezaaide percelen. Een droge en warme periode in de zomer veroorzaakte een enigszins versnelde afrijping met een matige opbrengst tot gevolg. De oogst werd enkele weken onderbroken door een periode van neerslag, waardoor de oogst vertraging opliep en de kwaliteit achterbleef.

Meer aanbod

Het marktverloop werd gekenmerkt door meer aanbod dan vraag. Er was voortdurend veel graan op de markt, dankzij aanvoer uit Oost-Europa en Oekraïne en een grote oogst in Rusland. Dit drukte de prijzen; een effect dat werd versterkt door beleggers op de termijnmarkten die speculeerden op een dalende tendens.

Afsteken in de markt

Zowel de opbrengst als de kwaliteit van de Nederlandse granen stond het afgelopen jaar onder druk door weersinvloeden. In het zuidwesten was het grootste deel van de oogst voor de regenperiode binnen. Mede daardoor en door de keuze voor het uitzaaien van kwaliteitsrassen en teeltmaatregelen gericht op kwaliteit, beschikten we over een goede kwaliteit wat de prijs enigszins ten goede is gekomen. De reden dat de poolprijs van CZAV gunstig afsteekt in de markt.

Goede brouwgerst

Het hele seizoen zijn goede premies betaald voor goede brouwgerst. Door het oogstverloop waarbij veel gerst voor de regen gedorst is, was er de beschikking over relatief veel brouwgerst van goede kwaliteit.

Gestegen kostprijs

Ondanks alle inspanningen van telers om de rustgewassen zo duurzaam mogelijk en met goede kwaliteit te telen ervaren zij dit prijsniveau, mede door de sterk gestegen kostprijs, niet als kostendekkend voor hun graanteelt.