Aftellen tot de livegang van Dynamics 365

Vanaf 20 november 2023 stapt CZAV over op een nieuw ERP-systeem. Aan dit systeem, Dynamics 365 van Microsoft, is twee jaar hard gewerkt en we zien uit naar de livegang. Ook voor jou geldt dat een aantal zaken gaan veranderen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Waarom zijn we dit project eigenlijk gestart?

In 2019 is de strategie van CZAV nog eens onder loep genomen. Naar aanleiding daarvan is nagedacht over hoe we de strategische doelen kunnen halen. Belangrijke punten waren dat CZAV wendbaar en flexibel moet kunnen reageren op ontwikkelingen en dat we nadrukkelijker moeten inzetten op data waarop we de adviezen van de telers baseren.

Inspelen op ontwikkelingen

Dat betekende dat we de organisatie wat moeten aanpassen: niet meer per productsoort onze processen inrichten, maar ons vooral richten op de processen zelf. Door onze processen beter in te richten kan CZAV haar afnemers sneller en beter gaan bedienen en kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan een aantal nieuwe afdelingen: een afdeling Verkoopbinnendienst en een afdeling Category Management; verantwoordelijk wordt voor de inkoop en het pakket aan middelen dat we bieden.

Integreren in omgevingen

Ons huidige softwarepakket bleek niet toekomstbestendig. Het was nooit gebouwd om makkelijk te integreren met de moderne (internet)omgevingen, waarbij in de cloud gewerkt wordt, apps via de smartphone of tablet worden gebruikt en waarin moderne manieren van data-analyse mogelijk zijn. Onze nieuwe Microsoft Dynamics omgeving integreert juist goed met al die snel opkomende ontwikkelingen.

Grote verandering

Alle CZAV-medewerkers worden momenteel opgeleid om in die nieuwe organisatie en met de nieuwe software te kunnen werken: een grote verandering voor hen. Voor onze afnemers is dit minder ingrijpend, in veel gevallen blijft jouw aanspreekpunt hetzelfde en blijft de service zoals je gewend bent. Bij de livegang hoort wel een nieuw klantenportaal (Mijn CZAV) en een nieuwe CZAV-app, daarover word je in de volgende CZAV Actueel geïnformeerd.

Geen orders

Het is belangrijk te melden dat CZAV van 11 november tot en met 20 november 2023 geen orders kan verwerken en uitleveren (met uitzondering van brandstof en bulk-diervoeding). In die week bereiden we ons voor op de livegang van het nieuwe systeem. Zorg er dus voor dat je de goederen die je in die periode nodig hebt tijdig besteld.

Meer informatie over het project? Klik op onderstaande button.

Dynamics 365