Waardevolle sessies op de Bodemdag

Op 10 november vond de Bodemdag plaats op Colijnsplaat. In totaal bezochten zo'n 200 telers de Bodemdag. Tijdens de dag stonden vier thema’s centraal: groenbemesters en bemestingsstrategieën, zaaimethoden tarwe, niet-kerende grondbewerking (NKG) en diepe grondbewerking. De eerste twee thema’s werden door CZAV ingevuld en de andere thema’s door Delphy.

Ploegen versus NKG

Zowel de ochtend- als de middagsessie werden gestart met een gezamenlijke opening, waarbij Charlotte van Sluijs-Poppe van Proefboerderij Rusthoeve de onderwerpen van de dag presenteerde en daarnaast enkele vragen stelde waar de bezoekers digitaal op konden antwoorden. Tijdens de ochtendsessie bleek dat meer dan driekwart van de deelnemers ploegen als grondbewerking. Een aantal telers gaf aan NKG toe te passen. ’s Middags gingen de resultaten eerder gelijk op en was het verschil tussen de ploegers en NKG’ers niet zo groot.

Groenbemesters en bemesting

De toelichting bij het thema groenbemesters en bemestingsstrategieën werd ‘s ochtends verzorgd door Frans Deijkers en Pol van de Vijver en ‘s middags door Lein de Visser en Karel Steijaert. Eerst werden de voordelen, nadelen en mogelijkheden van de verschillende soorten groenbemesters en -mengsels uitgelegd in het proefveld. Daarna werden de diverse bemestingsstrategieën op een aantal soorten groenbemesters getoond. Hierbij werd er onderscheid gemaakt tussen objecten met of zonder basisbemesting en onder andere met de toevoeging van het product BlueN.

Zaaimethoden tarwe

Dennis Smits gaf invulling aan het tweede thema, namelijk zaaimethoden voor tarwe. Aan het begin van de sessie werd er met telers gediscussieerd over de bewerkingen van de bodem en welke methoden er gebruikt werden bij het zaaien. Toen kwam het verschil tussen ploegen, spitten en woelen aan bod. Na de discussie werd er een ronde gemaakt langs de mechanisatie op het perceel. Dennis had vanuit huis een krukasspitter met een rotorkopeg en een dubbele schijvenzaaier meegenomen. Deze spitter wordt gebruikt op onbewerkte grond waar groenbemesters staan. Daarnaast was er een combinatie met een rotorkopeg en een zaaimachine met traditionele zaaikouters en een combinatie met een dubbele schijvenzaaier te zien. Deze twee combinaties worden gebruikt over de ploegsneden.

Kortom: een goed gevuld programma waarin iedereen veel van elkaar heeft kunnen leren. Ook de samenwerking tussen CZAV, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy is erg waardevol voor deze thema’s.