Omschakeling naar regeneratieve landbouw

Niet alleen het klimaat, maar ook het politieke klimaat verandert. We zullen de teelt zo goed als mogelijk hierop moeten aanpassen. Wellicht dat regeneratieve landbouw een teeltmethode is waar we in de toekomst mee aan de slag kunnen.

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw is een nieuwe vorm van landbouw die zich richt op het natuurlijke herstellen van de balans tussen bodemchemie, bodemfysiologie en bodembiologie. Door deze balans te herstellen, is het de bedoeling dat het humusgehalte zal toenemen waardoor er een basis ontstaat voor een gezonde en weerbare teelt. Een teelt die minder afhankelijk is van chemische hulpstoffen en dus mogelijk een oplossing biedt voor een teelt met minder input.

Beter bestand

De weersveranderingen zijn de laatste jaren steeds extremer geworden. Ook kijkend naar de neerslagverdeling van het afgelopen jaar zullen de pieken groter worden. Bij regeneratieve landbouw speelt de vastlegging van koolstof een grote rol, waardoor de waterhuishouding van de bodem wordt verbeterd en zo beter bestand is tegen invloeden van het veranderende klimaat. In Nederland is de term regeneratieve landbouw redelijk nieuw, maar wordt al verschillende jaren in Oostenrijk en Duitsland toegepast.

Regeneratieve boeren gebruiken de volgende technieken die de gezondheid van hun land verbeteren:

 • Gewasbedekking
 • Gecontroleerde begrazing
 • Minimaal ploegen
 • Geen chemische bestrijdingsmiddelen
 • Permacultuur
 • Meer biodiversiteit

Het doel van regeneratieve landbouw is:

 • Herstel van de bodembiologie
 • Opbouw van humus
 • Optimaal vastleggen van voedingsstoffen
 • Verbeteren vochtvasthoudend vermogen
 • Herstel van de capillaire werking van de bodem
 • Onderdrukken van pathogenen in de bodem

Aanmelden studieclub

Een geslaagde teelt begint bij een goede bodem. CZAV verdiept zich in regeneratieve landbouw. Sinds dit jaar doen we gezamenlijk onderzoek naar regeneratieve landbouw via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit gebeurt in samenwerking met Mts. Klompe - Van der Linde en melkveehouderij Verbree. Het project duurt tot eind 2024. Tussentijdse resultaten zullen we blijven delen. Ben jij geïnteresseerd in regeneratieve landbouw? Heb jij plannen om hier actief iets mee te doen of pas jij dit al toe op jouw bedrijf? Laat het ons dan weten. We gaan een studieclub oprichten, waarin we gezamenlijk leren over regeneratieve landbouw met hulp van experten.