CZAV betaalt meer dan gemiddeld terug aan haar leden

Per 30 september jongstleden sloot CZAV het boekjaar 2021/2022 af. Een jaar dat begon toen de meststoffenprijzen al sterk aan het stijgen waren. Eind februari brak de oorlog in Oekraïne uit en namen de meststof- en brandstofprijzen extreem toe. De onzekerheid over voldoende beschikbaarheid in het voorjaar groeide en nam heel serieuze vormen aan toen de productie van een aantal fabrikanten werd teruggeschroefd en een aantal mijnen niet meer toegankelijk waren. CZAV heeft erop ingezet om eerst en vooral de beschikbaarheid zeker te stellen. Een beleid dat door de gezonde financiële positie van CZAV mogelijk was. We kunnen vaststellen dat we daarin geslaagd zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen en veevoeders stegen eveneens in prijs mede om dezelfde en andere redenen. Bij het wegvallen van toelatingen in gewasbeschermingsmiddelen komen vaak duurdere alternatieven in de plaat, met pittige kostprijsstijgingen voor de boer als gevolg. Ook de markt van granen is door dezelfde genoemde effecten sterk gestegen. Telers hebben hiervan kunnen profiteren. Zo konden we in juni een historische hoge eindprijs over oogst 2021 uitbetalen. De contract- en dagprijzen voor oogst 2022 kwamen op een hoog niveau. Veel telers verkochten een deel van hun oogst op contract en de voorschotprijs voor de pool was hoog met een concrete toezegging voor een aanvulling eind november.  

De uiteindelijk ruime marge die door de sterk stijgende meststoffenmarkt werd behaald was de aanleiding om in mei een prijscompensatie van in totaal twee miljoen euro aan de klanten uit te betalen. Nu in december vindt dat nogmaals plaats met een bedrag van één miljoen euro. 

Bij het afsluiten van het jaar blijven we vooruitkijken, genoemde onzekerheden in de markt zijn niet geweken, ook al bevindt bijvoorbeeld de markt van meststoffen zich in een dalende tendens. Een gedegen financieel beleid blijft noodzakelijk om CZAV haar functie voor de leden te kunnen laten uitvoeren.  

Uit de vooruitzichten en het marktverloop afgelopen jaar is gebleken dat CZAV een recordbedrag van drie miljoen euro aan nakorting aan de leden en klanten kan terugleggen. Dit gebeurt via een creditnota over de omzet gewasbescherming, organische mest en kunstmest, veevoeders en maïs- en uienzaden.